Informace pro pořadatele kulturních, sportovních, prodejních či reklamních akcí – poplatek ze vstupného

Tištěné noviny 04/2017 | 4. 4. 2017 | Nezařazené

Povinností pořadatele hudebních, kulturních, sportovních, prodejních či reklamních akcí je oznámit tuto akci na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk dle schválené Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 7/2010 o místním poplatku ze vstupného.

Postup oznamovatele

1. Vyzvednout tiskopis na Odboru školství, kultury a tělovýchovy (budova B, 1. patro) – oznámení – podklad k místnímu poplatku ze vstupného. Tiskopis i OZV č. 7/2010 lze stáhnout z webových stránek města – pod Odborem školství, kultury a tělovýchovy.

2. Tiskopis – oznámení – podklad k místnímu poplatku ze vstupného, vyplnit a donést nejdéle do 7 dnů před pořádáním kulturní, sportovní, prodejní či reklamní akce na Městský úřad Rumburk, odbor ŠKTV, 1. patro budovy B. Tiskopis se vyplňuje vždy, i když nevznikne poplatková povinnost. Pokud nevzniká poplatková povinnost, je pořadatel povinen tuto skutečnost písemně doložit.

3. Pracovník odboru ŠKTV vypočte poplatek ze vstupného (15 – 20 % dle OZV č. 7/2010 dle druhu produkce). Poplatek se platí hotově v pokladně města, případně převede na účet města nejdéle do patnácti dnů po skončení akce.

4. Možnosti osvobození od tohoto poplatku jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2010.

Podrobnější informace získáte na tel. č. 412 356 320.

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/04/04/informace-pro-poradatele-kulturnich-sportovnich-prodejnich-ci-reklamnich-akci-poplatek-ze-vstupneho/