Na průmyslové zóně bude o něco rušněji

Tištěné noviny 05/2017 | 7. 4. 2017 | Nezařazené

heckl_vizualizace

V průmyslové zóně, naproti firmě Benteler, vzniká nový areál společnosti Heckl s.r.o. Budova bude mít administrativní, skladovou a výrobní část. Do nové výrobní haly se přestěhuje stávající provoz ze Starých Křečan, který čítá asi dvacet zaměstnanců, celkem je pak počítáno s přibližně čtyřiceti zaměstnanci. Pro zkušební provoz a náběh výroby firma přijme do deseti lidí. Rozšíří se stávající výroba zemních souprav, poklopů, mosazných a bronzových fitinek. Výrobní hala bude rozdělena na tři části – strojírna (CNC stroje na opracování kovů), vstřikolisy (plastové díly) a prášková lakovna (povrchová ochrana litinových částí).

Zemní práce začaly na konci září loňského roku, zahájení zkušebního provozu je plánováno na přelom června a července roku 2017.

jap

  heckl

Budova společnosti Heckl se už rýsuje před očima, ale stavaři před sebou mají ještě spoustu práce. Foto: ZdeNo

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/04/07/na-prumyslove-zone-bude-o-neco-rusneji/