Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vstup ekonomicky silného partnera do Lužické nemocnice jí může pomoci odrazit se ode dna

podhaji_nemocnice_0

Na poslední únorovou středu svolal starosta města Jaroslav Sykáček do Domu kultury Střelnice Rumburk další, v pořadí již osmé Setkání s občany. Tentokrát byla na programu Lužická nemocnice a poliklinika, konkrétně případný vstup strategického partnera do společnosti, pro který zastupitelé na svém posledním jednání zvedli ruku. Starosta na toto setkání pozval celé představenstvo nemocnice – Karla Schäfera, Ladislava Pokorného, Petra Dubravce, Petra Vondráčka a Petra Voldřicha. Jako vždy byli na svém místě i místostarostové Alois Kittl a Jiří Pimpara. Občanů přišlo víc než dost, bylo vidět, že osud nemocnice jim není lhostejný. V hojném počtu dorazili i její zaměstnanci, kterých se věc týká i po personální stránce.

Všichni si jistě přejeme, aby byla zdravotní péče ve výběžku zachována v co největším rozsahu. Avšak partner, se kterým bude nemocnice vyjednávat, může mít samozřejmě jiné představy. Vše je teprve na začátku. Nyní budou následovat jednání s potencionálními zájemci. Důkladně se vyslechnou všechna pro a proti, teprve potom se budou dělat nějaké závěry. Záležet bude na městu, pro kterého strategického partnera se ve finále rozhodne a pokud vůbec.

Po zahájení starostou Jaroslavem Sykáčkem a představení zprávy o stavu hospodaření LNaP, a. s. Ladislavem Pokorným padly další zajímavé informace a postřehy.

Vy, kteří jste se tohoto důležitého setkání nemohli zúčastnit, si můžete přečíst alespoň některé reakce, názory a postřehy, které padly.

 Ing. Karel Schäfer

Z dvaceti milionů korun od zdravotních pojišťoven, na které podle mého názoru máme nárok, jsme dostali jenom pět. A to je problém této firmy. Budou-li pojišťovny v tomto způsobu financování pokračovat, tak se na relativně slušná čísla budeme dostávat během několika let, odhaduji osm až deset. Celé je to problém lůžkové péče, ne jednotlivých ambulancí, které provozujeme, protože ambulance jsou hrazeny výkonově, lůžková péče je hrazena v principu paušálem.

Více práce za méně peněz – to je celý problém Lužické nemocnice.

 MUDr. Václav Pazdera

Strategický partner – teď otázka, co přinese Lužické nemocnici. Jednotlivé okolní obce nechápou důležitost této nemocnice, nechávají všechno sprostě na Rumburku a není politická vůle, aby se dohodly a pomohly jí se odrazit ode dna.

 Ing. Karel Schäfer

Zastupitelstvo řeklo, že se mají připravit podklady pro případný vstup strategického partnera. Prozatím nebyla s nikým žádná jednání zahájena. Situace je dnes taková, že se hledá východisko z nějaké situace, zastupitelé si vybrali jednu z variant, která by možná mohla pomoci ekonomicky této společnosti.

 MUDr. Václav Pazdera

Nemocnice jako taková, ne rumburská, ale každá, je strukturovaná tak, že jsou oddělení, která v zisku můžou být, a jsou i oddělení, která v zisku být nemohou. Můžete si říct, proč je tady vlastně neziskové oddělení? Jednoduše proto, že je třeba poskytnout pacientům péči.

 Ing. Karel Schäfer

V životě každé firmy může někdy dojít k poklesu výkonů. Zaručit, že k tomu do budoucna nedojde, samozřejmě nedovedeme. Je to dáno tím, že my tu péči, která je z osmdesáti procent akutní,

dvacet procent jsou plánované výkony, nejsme schopni dopředu naplánovat. Naše snaha musí být taková, aby pokles výkonů nebyl, ale vyloučit se to samozřejmě nedá, a zároveň nemůžeme vyloučit ani masivní přechody pojištěnců mezi jednotlivými pojišťovnami, to je další problém této nemocnice a tohoto výběžku.

 Mgr. Ladislav Pokorný

My jsme si za ty dva roky, co jsme v představenstvu, dali za úkol objet okolní obce a požádat je o nějaký příspěvek, vysvětlit jim situaci, seznámit je s chodem společnosti. Drobnější částky jsme obdrželi od Velkého Šenova, Doubice, Jiřetína pod Jedlovou a speciálně bych chtěl vyzdvihnout Staré Křečany, které daly dvakrát sto třicet tisíc korun, což je na obec jejich velikosti poměrně velká částka. Teď nám přispěly i Mikulášovice částkou ve výši sto čtyřiceti tisíc korun. Velmi negativně vnímáme, že velká města typu Šluknov, Varnsdorf, Jiříkov a Krásná Lípa naprosto odmítají na tohle slyšet a nedostali jsme od nich ani korunu, přestože jsme tam několikrát byli.

 MUDr. Petr Vondráček

Mně se dost příčí prosit města, obce a Rumburk, aby tady hradily zdravotní péči, když to mají dělat především pojišťovny. Souhlasil bych s tím, aby daly peníze na stroje, na inovace atd. Chceme využít této situace, že bychom mohli získat partnera, který už má stávající smlouvu s lepší úhradou zdravotní péče. Personální situace ve společnosti je také špatná.

 Ing. Jaroslav Sykáček

Chtěl bych situaci přiblížit alespoň pár čísly. Pokud se má město rozvíjet, musí mít peníze na investice. Na to máme přibližně pětatřicet milionů korun ročně. Když si od této sumy odečtu dvacet milionů do nemocnice, tak z toho patnáct půjde zřejmě na pokrytí její ztráty. Teď si vemte, že rekonstrukce letního stadionu činí dvacet pět milionů korun. Dobře, jako město jsme zabodovali, třináct milionů korun máme z dotace, dvanáct milionů jde od nás. Ale my když je zaplatíme, tak nám pomalu ani nezbyde na opravu silnic po zimě. Nechci tu řešit katastrofické scénáře, jde o to, že máme na výběr. My nemocnici podržíme, za tím si stojíme. Ale pokud budeme dál, čistě ze svých prostředků, hradit ztrátu společnosti rok co rok, tak se zastaví rozvoj města. Víme, že pár milionů budeme potřebovat do bazénu, na zimním stadionu bychom chtěli rozšířit využití, stojíme o pečovatelský dům, ten stávající potřebuje zateplit a tak dále. Všechno je to jen o penězích. Do nemocnice nestačí jen nakupovat přístroje a zařízení, ale minimálně dalších sto milionů bychom potřebovali na opravu jednotlivých budov.

 Ing. Karel Schäfer

Nevýhodou vstupu strategického partnera je možná ztráta vlivu na rozsah, způsob a fungování společnosti. Nový vlastník řekne, jaký bude produkt. Jestli tady z toho udělá LDNku, tak tady prostě bude. Jestli bude chtít některá oddělení zrušit, tak to udělá. To je hlavní riziko pro tuto oblast. Cíle partnera a města můžou být úplně rozdílné. Za představenstvo chceme, aby společnost fungovala, byla kapitálově silná a byla schopna se dál rozvíjet. Jde o to nastavit parametry vstupu tak, abychom rizika co nejvíce omezili, možností a technikálií je celá řada – jednorázový prodej akcií, postupný prodej akcií s opcí, navýšení základního kapitálu, podmínky vstupu při garanci objemu investic, zachování rozsahu zdravotní péče. Množství a struktura omezujících podmínek pro investora může mít podstatný vliv na kupní cenu a je otázka, zda je někdo bude ochoten akceptovat.

 Ing. Jaroslav Sykáček

Je potřeba zdůraznit, že pro město Rumburk by smluvním partnerem nebyla Krajská zdravotní, ale Ústecký kraj. To je naprosto zásadní rozdíl. Kraj jako veřejnoprávní korporace má své povinnosti vyplývající ze zákona a má zrovna tak jako města a obce povinnost pečovat o potřeby svých občanů. V tom vidím záruku zachování zdravotní péče.

 Bronislava Nedvědová

Jen bych chtěla vysvětlit, proč zastupitelé zvedli ruku pro strategického partnera. Z městské kasy šlo za posledních deset let sto padesát osm milionů do nemocnice. Určitě si všichni dokážete představit, co by město za tuto částku mohlo mít. Je tolik věcí, které potřebujeme zrekonstruovat. Proto už nejde nemocnici z městské kasy dotovat.

Zájem občanů byl patrný i z jejich dotazů. Na závěr starosta Sykáček poděkoval jak všem zúčastněným občanům, tak zástupcům nemocnice a konstatoval, že s největší pravděpodobností se na toto téma ještě setkáme.

 

jap

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail