Odešel dlouholetý primář Lužické nemocnice MUDr. Vladimír Václav

Tištěné noviny 06/2017 | 10. 4. 2017 | Nezařazené

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom tímto vyjádřili upřímnou soustrast rodině, kolegům, dalším spoluobčanům a všem, kteří jste znali dlouholetého primáře Lužické nemocnice v Rumburku MUDr. Vladimíra Václava, který nás bohužel navždy opustil.

Velmi si vážíme jeho přínosu pro Lužickou nemocnici za dlouhá léta, která zde na různých pozicích profesně strávil, vždy s velkým zájmem, profesionálním přístupem a inspirací pro další generace lékařů a spolupracovníků.

Vzpomínáme s úctou.

Vedení společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/04/10/odesel-dlouholety-primar-luzicke-nemocnice-mudr-vladimir-vaclav/