Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rada města uložila starostovi podání trestního oznámení na bývalého ředitele domu kultury

Vybírat od maturantů na jejich plesy poplatky pro Ochranný svaz autorský (OSA) bez příjmového dokladu, pak je Svazu z „kulturáku“ neposílat a peníze od studentů do příjmů organizace nezahrnovat. V desítkách plesů ročně, několik let po sobě. Taková je jedna ze zjištěných praktik v závěrečném protokolu o veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, kterou z důvodu její rozsáhlosti a závažnosti projednávala Rada města Rumburku po etapách.

Zkontrolovány byly jen poslední tři roky a částka za poplatky OSA jenom u zjištěných plesů představuje přibližně čtvrt milionu. V omyl byli pravděpodobně uvedeni hlavně studenti. Oni totiž byli organizátoři plesů, přestože evidentně nejsou viníky nastalé situace. V dobré víře, že už jednou někomu za OSA zaplatili, i když nemohli vědět, že částka, kterou pro OSA řediteli Domu kultury odevzdali, by pokryla tak čtvrtinu legálního poplatku. „U pracovnice OSA bylo zjištěno, že Svaz poskytuje slevu na poplatcích pro studenty, nikdy však nedává slevu za pořádání plesu takovou, aby konečná výše poplatku byla 2000 Kč. Pracovnice dále uvedla, že při velikosti rumburského sálu a při ceně vstupenky například 200 Kč (cena vstupenky v DK běžná) by činila výše poplatku po slevě 6800 Kč bez DPH,“ uvádí se v protokolu o kontrole.

„Oslovení organizátoři plesů sdělili, že jim Mgr. Kucer nabízel každoročně zabezpečení poplatku organizaci OSA jako součást balíčku služeb Domu kultury, přestože tato povinnost přísluší každému pořadateli plesu,“ uvádí se dále ve zjištění č. 7 protokolu o kontrole. Místo příjmových dokladů podepisovali proti složené hotovosti 2000 Kč s bývalým ředitelem „Potvrzení o složení hotovosti“ na uhrazení nutných výdajů OSA, kam Domem kultury odeslány nebyly.

„Dotazem na OSA bylo zjištěno, že např. i za hasiče byly naposledy zaplaceny poplatky v roce 2011 (přestože organizovali ples každoročně, tedy i v roce 2016).“ Stejné překvapení tak zřejmě čeká i Myslivecké sdružení Jiskra, ale bohužel i Domov se zvláštním režimem v Krásné Lípě, na jehož ples v rámci jeho poslání pro lidi s handicapem letos město Rumburk schválilo mimořádný příspěvek.

BUBBLE JOY JAKO HIT

Jenom taková obyčejná tržba za šatnu v „kulturáku“ nás překvapila. Ta byla, a to při rekordní loňské plesové sezoně, za kontrolovaných prvních deset měsíců loňského roku, celkově do pokladny odvedena ve výši dvanáct tisíc korun. O bezdokladovosti včetně vyplácení šatnářek bez povinných odvodů nemluvě. Tržba jenom za samotný letošní leden už překračuje patnáct tisíc.

Z kontroly vyplynulo, že rovněž bez jakýchkoli dokladů bylo dodáváno zboží do recepce v bazénu a také odtud byly bez potvrzení stahovány peníze. Mimochodem, nová ředitelka Domu kultury Radě města písemně sdělila, že v jedné z kanceláří byl nově nalezen šanon s doklady za 129853 Kč na nákup zboží do bufetu v bazénu za období leden až květen 2016, které vůbec neprošly účetnictvím organizace.

Samostatným hitem na prodejních místech Domu kultury i bazénu bylo sladké BUBBLE JOY s „odkláněnou“ tržbou zvlášť, rovnou do speciálních zelených plastových kasiček. Jaksi důsledně příkazem mimo kasy. Jak se záhadně bez dokladů na pultech organizace BUBBLE objevilo, tak náhle s odchodem bývalého ředitele i zmizelo.

PROCENTO SEM, PROCENTO TAM…

Znatelné krácení peněz zachytila kontrola u provize z předprodeje vstupenek pro jiné pořadatele. Jako placená služba prostřednictvím pokladny v systému Domu kultury. Rada města v prosinci 2009 směrnicí stanovila, že takovému jinému pořadateli bude za distribuci jeho vstupenek účtováno pět procent z ceny vstupného. Ty měly pokrýt podíl nákladů Domu kultury na tisk, distribuci a souvisejících vstupů do tohoto servisu pro cizí subjekty. Při výjimce pro odůvodněné případy nepředpokládala, že ředitel tento předepsaný poplatek sníží ve prospěch pořadatele o plných osmdesát procent, tedy prakticky zadarmo.

První takový případ snížení poplatku o osmdesát procent na úkor Domu kultury, potažmo města jako přispěvatele, nastal už v následujícím roce v rámci koncertu Lucie Bílé, jehož spolupořadatelem byla agentura manželky ředitele Domu kultury Ma-Ja. Následovaly i další velké koncerty, u kterých jako pořadatel nebo spolupořadatel figurovala agentura manželky ředitele, jako např. v roce 2014 Lucie Bílá ve varnsdorfské Panoramě nebo Michal David na zimním stadionu, u nichž také byla ředitelem provize za předprodej vstupenek snížena o osmdesát procent.

AGENTURA MA-JA

„Při koncertě Michala Davida, který pořádala Agentura MA-JA dne 25. 9. 2014 v prostorách zimního stadionu, zaplatila majitelka agentury jednoprocentní provizi z prodaných vstupenek, což činilo příjem 1168 Kč, příjem z pronájmu byl 2000 Kč. Součástí «balíčku služeb» ze strany pronajímatele byla pořadatelská služba – 6 zaměstnanců pracovalo od 17.00 do 22.00 hod. (Při průměrné hodinové mzdě 101,15 Kč/hod. a 5hodinové přítomnosti zaměstnanců na koncertě činily mzdové náklady na 6 pracovníků 3034 Kč). Z rozdílu, tj. ze 134 Kč, byla Agentuře MA-JA poskytnuta elektrická energie, vodné a stočné, toaletní papír, odvoz odpadků, celkový závěrečný úklid, a to včetně mezd zaměstnanců a použitých čisticích prostředků… a to vše za 134 Kč! Tyto údaje byly poskytnuty Mgr. Kucerem, včetně sdělení, že koncert Michala Davida byl předvolební akcí spolku Rumburáci.cz, kde byl Miloslav Kucer jedničkou kandidátky,“ uvádí zpráva.

A to výčet nákladů neobsahuje např. přípravu jeviště a dvacetihodinovou směnu všech pracovníků údržby sportovišť, kteří končili ve dvě hodiny ráno před koncertem.

V roce 2015 byly bývalým ředitelem provize z předprodejů pro jiné pořadatele takto o osmdesát procent sníženy rovnou u osmi akcí a na webových stránkách jeho DK se objevila směrnice s pozměněnými procenty. Pracovníci Domu kultury dostali od bývalého ředitele pokyn, že takto minimalizovaná provize bude nadále uplatňována pro všechny cizí pořadatele. Tak se také dělo i v roce 2016. U velké části cizích pořadatelů či spolupořadatelů figuruje agentura manželky bývalého ředitele Ma-Ja.

Nedoloženými smluvními vztahy Domu kultury s agenturou manželky ředitele se zpráva zabývá v samostatném odstavci. Zvlášť přitom poukazuje na tisk reklamních letáků či reklamních rozhlasových spotů: „Není jasné, proč byla reklama ředitelem zadána přes Agenturu Ma-Ja, když se jeví efektivnější zadat reklamu Hitrádiu FM přímo,“ uvádí se například ve zprávě.

Rovněž tak se zpráva samostatně zabývá neoprávněným vyplacením odstupného či nadstandardním odměňováním konkrétních, hlavně nově přijímaných spolupracovníků bývalého ředitele. Často při neoprávněném překračování předepsaných mzdových tarifů a jejich zařazení ve vztahu ke vzdělání a uznané praxi. Mimořádné vyplácení odměn blízkému spolupracovníkovi ředitele, řadovému referentovi bez maturity, za

poslední dva roky ve výši ke stovce tisíc korun, zaráží i členy Rady, která bývalému řediteli ještě koncem roku schválila navýšení mzdových prostředků skoro o milion. Minulý týden oznámila ředitelka DK zcizení mzdových podkladů z kanceláře účetní. Nedlouho

předtím našla výplatnici svého předchůdce na více jak 100 tisíc za prosinec 2015, kdy si sám sobě nechal proplatit za „nevyčerpanou“ dovolenou 42,5 tisíce korun bez vědomí zřizovatele.

JEDNOHLASNÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

„Kontrola byla prováděna v příspěvkové organizaci většinou za účasti jejího ředitele Mgr. Miloslava Kucera. Vzhledem k tomu, že spolupráce s Mgr. Kucerem byla velmi obtížná, neboť neposkytoval řádnou součinnost, nepodařilo se provést kontrolu v kratším termínu. Několikrát se stalo, že jmenovaný přislíbil předložit požadované podklady do týdne, tento slib nesplnil s odůvodněním, spíše výmluvou, že tu není ta a ta pracovnice nebo že to nestihl. Bohužel musí kontrolní orgán konstatovat, že některé podklady neposkytl Mgr. Kucer ke kontrole vůbec, a to i přes opakované urgence. Pan ředitel uváděl různé důvody, proč materiály neposkytnout, na vše si stěžoval, slovně napadal člena kontrolní skupiny, často si stěžoval, že je mu ubližováno ze strany zřizovatele. Rovněž zakázal všem zaměstnancům jakoukoli komunikaci a součinnost se členy kontrolní skupiny,“ konstatuje se v závěru zprávy. Svou kancelář bývalý ředitel nakonec ani nepředal své nástupkyni, ale vedoucí odboru kultury. Jeho nástupkyni byla přítomnost při předání Domu kultury odepřena. Chyběly všechny důležité smlouvy, záznamy o rozpracovaných jednáních, počítač vymazaný, po dvou týdnech vrátil aspoň osobní údaje a citlivé materiály zaměstnanců.

Kontrola byla provedena výběrovým způsobem tak, aby posoudila jednotlivé případy v rámci kontrolovaných oblastí, a to jednotlivě i ve vzájemných souvislostech: „Na základě zkontrolovaného a zapsaného je zřejmé, že vedení organizace nehospodařilo s péčí řádného hospodáře, že nebyla dodržována zřizovací listina a v některých případech byl porušen i zákon. Uvedením některých pořadatelů v omyl tím, že nebyly odvedeny od nich vybrané příspěvky OSA, dochází k podezření z protiprávního jednání“.

Na základě předložených zjištění jsme jako Rada města Rumburk bez otálení dne 8. března schválili uložit starostovi města podat na okresní státní zastupitelství trestní oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, podvodu, popř. jiného trestného činu.

 

Alois Kittl
místostarosta města Rumburku

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail