V Rumburku dojde k přesunu kontejnerů na textil

Tištěné noviny 06/2017 | 10. 4. 2017 | Nezařazené

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. V Rumburku obsluhujeme celkem devět sběrných kontejnerů na použitý textil a za celý rok 2016 se z města sebralo celkem 36333 kg textilu. Informace o aktuálním rozmístění nádob získáte na Městském úřadě Rumburk, odbor komunálních věcí, nebo na stránkách města. Během měsíce března 2017 proběhne přesun kontejneru z ulice Dolní a obou kontejnerů z ulice Jiříkovská u bývalé samoobsluhy a na parkovišti u restaurace Zámeček na nová stanoviště. Konkrétně do ulice Železničářů, Potoční a Královská do areálu bývalých kasáren ke kontejnerům na tříděný odpad. Přesun je reakcí na časté poškozování kontejnerů, vylamování zámků a v neposlední řadě rabování ošacení ve výše zmíněných lokalitách ulice Dolní a Jiříkovská.

Jsme partnerem Českého červeného kříže v rámci projektu Textileco a Charity Česká republika. S vaší pomocí pravidelně poskytujeme ošacení neziskovým organizacím a lidem v nouzi. Spolupracujeme například s Oblastní Charitou Liberec, Charitou Česká Lípa a dalšími charitami po celé republice. Společnost Dimatex chce být váš stabilní, spolehlivý a blízký partner pro ekologické zpracování nepotřebných oděvů.

Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme, nadále vkládejte do našich kontejnerů zabalené v igelitových taškách či pytlích. Do kontejneru nepatří komunální odpad, matrace, polštáře, záclony ani kobercové výrobky.

Naším cílem je zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

DIMATEX CZ spol. s r.o.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/04/10/v-rumburku-dojde-k-presunu-kontejneru-na-textil/