Tištěné noviny 08/2017 | 17. 5. 2017 | Nezařazené

nastenka

Milí občané, před budovou Městského úřadu v Rumburku je pro vás umístěna informační tabule. Najdete tu vše důležité, co se týká města – kulturní a sportovní akce a další události konané ve městě a blízkém okolí. Aktuálnost nástěnky má na starosti pracovnice

Odboru školství, kultury a tělovýchovy Libuše Hlinková.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/05/17/52084/