Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Díky podpoře Ústeckého kraje pokračovala i v roce 2017 modernizace zdravotnického vybavení Lužické nemocnice

Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. využila možnost čerpat investiční a neinvestiční dotaci, která byla poskytnuta za účelem podpory zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje.

Smlouva o poskytnutí dotace byla mezi Ústeckým krajem a společností Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Rumburk podepsána v roce 2016 s podmínkou vyčerpání do 31. 3. 2017. Celková dotace byla ve výši 1495000 Kč.

Na základě poptávkových řízení bylo dodáno zdravotnické vybavení od dodavatelů, kteří splnili podmínky (technické parametry předmětu díla), nabídli nejnižší kupní cenu a garantovali dodávku výrobků v požadovaných termínech, včetně instalace.

Díky podpoře ze strany Ústeckého kraje bylo pořízeno dvacet odsávaček pro pacienty, tři EKG, jeden defibrilátor, čtyři pulzní oxymetry, čtyři infuzní pumpy a signalizační systém pro komunikaci sestra – pacient.

Výše uvedené zdravotnické vybavení jednoznačně přispěje ke zvýšení komfortu pacientů naší nemocnice při poskytování akutní lůžkové péče a současně přispěje i ke kvalitě poskytované péče. Na základě provedených poptávkových řízení došlo k optimálnímu dosažení požadované kvality a cenové úrovně.

Výše přidělené dotace (po případných změnách) 1495000 Kč, z toho investiční část 788357 Kč, neinvestiční část 706643 Kč. Výše vlastních prostředků 2425 Kč, z toho investiční část 2208 Kč, neinvestiční část 217 Kč.

Erika Drahotová
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail