Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lokální setkání mediátorů proběhlo na půdě krásnolipského kulturního domu

Každý konflikt a spor jsou svou podstatou jedinečné a pro své řešení vyžadují individuální přístup. Téma školní mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů je nyní hodně aktuální, a proto se ve středu 22. 3. konalo Lokální setkání mediátorů ve Šluknovském výběžku, konkrétně v kulturním domě v Krásné Lípě. Po přivítání všech účastníků představitelé Agentury pro sociální začleňování a společnosti AISIS obeznámili veřejnost o projektu s názvem „Mediace ve škole“. Zástupci z jednotlivých škol zde prezentovali své případové studie, zkušenosti z projektu a výstupy ze zavádění mediace a peer-mediace na svých školách. Z našeho výběžku je do tohoto zajímavého, v Čechách nepříliš známého projektu zapojeno celkem pět škol – ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov a Biskupské gymnázium Varnsdorf.

Cílem tohoto projektu je nabídnout možnost „zdravého“ řešení sporů a konfliktů formou mediace, která ve svém důsledku přinese oběma stranám – školám i rodičům – spokojenost a smysluplnou spolupráci při výchově dětí.

Mediace je nejvhodnější, když:

 je narušena komunikace mezi stranami a zúčastněné strany musí dále určitým způsobem spolupracovat,

 konflikt je mnohovrstevný a strany jej již samy nezvládají analyzovat a řídit,

 zájmy stran si vzájemně odporují,

 je zapotřebí rychlé řešení a soudní proces není žádoucí,

 jednání váznou, strany nemohou najít společný jazyk, jednání nevede k žádoucímu výsledku,

 komunikace je zatížena stereotypy a emocemi,

 umožní snížit stávající napětí a navzdory dočasným sporům ponechává účastníkům prostor pro případnou budoucí spolupráci.

O školní mediaci jste se více podrobností mohli dozvědět v Rumburských novinách č. 6, které vyšly v druhé polovině března. Pokud vám detaily o tomto projektu unikly, článek si můžete zpětně dohledat na webu našich novin.

Svůj názor na danou problematiku nám sdělila i vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk Iva Štefáčková. „Myslím si, že je dobře, aby si žáci i dospělí mohli své problémy vyřešit touto cestou. V době, kdy je ústní komunikace nedostatkovým zbožím, je to první vlaštovka k navazování vzájemných vztahů i předcházení nedorozumění.“

jap; www.rodicevitani.cz

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail