Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stavební práce na rekonstrukci letního stadionu vrcholí

stadion

V současné době je dokončována pokládka podkladních živičných povrchů všech atletických sektorů včetně běžecké dráhy. Travnatá plocha fotbalového hřiště a klidových zón je připravena pro výsev trávníku, je dokončen i systém zavlažování těchto povrchů. Ve druhé polovině dubna bude pokládán krycí umělý povrch u všech atletických sektorů včetně běžecké dráhy a následně bude provedeno lajnování běžeckých drah a dalších sektorů. V květnu bude stavba dokončena. Atletické sektory bude možno používat hned po dokončení, tedy od června 2017, travnatá plocha fotbalového hřiště by měla být schopna užívání začátkem srpna.

V průběhu stavby vznikly určité vícepráce zejména v zemních a bouracích pracích, v zajištění nových nádrží pro zavlažovací systém či v instalaci nových střídaček. Rozsah těchto prací je předmětem probíhajícího dohadovacího řízení a po jeho uzavření bude předložen ke schválení orgánům města.

Celkové náklady na rekonstrukci stadionu lehce přesahují pětadvacet milionů korun, z toho jedenáct milionů získalo město z dotace.

red

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail