Stavební práce na rekonstrukci letního stadionu vrcholí

Tištěné noviny 08/2017 | 17. 5. 2017 | Nezařazené

stadion

V současné době je dokončována pokládka podkladních živičných povrchů všech atletických sektorů včetně běžecké dráhy. Travnatá plocha fotbalového hřiště a klidových zón je připravena pro výsev trávníku, je dokončen i systém zavlažování těchto povrchů. Ve druhé polovině dubna bude pokládán krycí umělý povrch u všech atletických sektorů včetně běžecké dráhy a následně bude provedeno lajnování běžeckých drah a dalších sektorů. V květnu bude stavba dokončena. Atletické sektory bude možno používat hned po dokončení, tedy od června 2017, travnatá plocha fotbalového hřiště by měla být schopna užívání začátkem srpna.

V průběhu stavby vznikly určité vícepráce zejména v zemních a bouracích pracích, v zajištění nových nádrží pro zavlažovací systém či v instalaci nových střídaček. Rozsah těchto prací je předmětem probíhajícího dohadovacího řízení a po jeho uzavření bude předložen ke schválení orgánům města.

Celkové náklady na rekonstrukci stadionu lehce přesahují pětadvacet milionů korun, z toho jedenáct milionů získalo město z dotace.

red

 

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/05/17/stavebni-prace-na-rekonstrukci-letniho-stadionu-vrcholi/