Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Rumburk

2. května 2017 od 10.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.
MŠ Komenského | MŠ Sukova | MŠ Krásnolipská | MŠ V Podhájí | MŠ V. Kováře

Předškolní vzdělávání se v současné době organizuje pro děti od 3 do 6 let. Novela školského zákona zavádí od školního roku 2017/2018 povinné předškolní vzdělávání a nárok na umístění všech dětí od čtyř let s trvalým bydlištěm v Rumburku. Dále pak od roku 2018 budou mít nárok na umístění všechny děti od tří let a od roku 2020 od dvou let. Zastupitelstvo města Rumburk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Rumburk, kterou stanoví školské obvody MŠ zřízených městem Rumburk. Ve spádovém obvodu MŠ má dítě místo zajištěné. Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové školy poblíž bydliště. Rodič ovšem není spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole ovšem nemá dítě nárok na přijetí, tzn., že přijato bude až tehdy, pokud tato jiná škola bude mít volnou kapacitu. Školské obvody ZŠ stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 2/2016, která je zveřejněna na internetových stránkách města pod tlačítkem SPRÁVA OBCE → DOKUMENTY MĚSTA

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail