Zpracování strategického plánu rozvoje města Rumburk pro roky 2017 až 2026

Tištěné noviny 08/2017 | 17. 5. 2017 | Nezařazené

Veřejné projednání se bude konat ve čtvrtek 27. 4. od 15.30 hod. ve velkém sále Domu kultury Střelnice v Rumburku. Zveme k účasti občany města.

 

Ing. Jaroslav Sykáček, v. r. – starosta města

Jiří Pimpara, v. r. – místostarosta města

Ing. Alois Kittl, v. r. – místostarosta města

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/05/17/zpracovani-strategickeho-planu-rozvoje-mesta-rumburk-pro-roky-2017-az-2026/