Promítání srovnávacích fotografií města Rumburku neustále láká

Tištěné noviny 09/2017 | 30. 5. 2017 | Nezařazené

prednaska

V měsíci dubnu připravil Spolek přátel Rumburku spolu s Městskou knihovnou Rumburk další část komentovaného promítání srovnávacích fotografií města. Tentokrát se nám rozhodli autoři, členové spolku Václav Jelínek a Jaroslav Hocký, přiblížit nejen staré fotografie, ale i nejstarší kresby samotného rumburského náměstí. Na úvod nám Klára Mágrová osvětlila nejstarší historii náměstí, kterou odhalil archeologický průzkum v roce 2002, a dále jsme se dozvěděli historické souvislosti spjaté s dominantou náměstí – barokním sloupem Nejsvětější trojice, více známým pod názvem morový sloup. Zpestřením akce byly i krátké filmy natočené v sedmdesátých letech autory přednášky na 8 mm film. Promítání obou autorů jsou již tradičně hojně navštěvována zájemci z řad veřejnosti a tak tomu bylo i nyní, kdy do sálu městské knihovny zavítalo padesát z nich. Byl to příjemně strávený podvečer.

Daniel Bosák

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/05/30/promitani-srovnavacich-fotografii-mesta-rumburku-neustale-laka/