Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Strategický plán rozvoje města Rumburk na roky 2017 až 2026

Informujeme občany města Rumburk, že dne 27. 4. 2017 od 15.30 hod. proběhlo veřejné projednání návrhu nového Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 – 2026 ve velkém sále DK Střelnice Rumburk. Pozvánka na toto veřejné projednání byla zveřejněna na webových i facebookových stránkách města, v Rumburských novinách a na vývěsce města. Na webových stránkách města byl zveřejněn i návrh nového Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 – 2026.

Upozorňujeme občany, kteří se neúčastnili tohoto veřejného projednání, že mohou své námitky, návrhy a připomínky k tomuto materiálu uplatnit písemně na adresu města (Město Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk) nebo e-mailem: epodatelna@rumburk.cz, a to nejpozději do 15. 5. 2017. Případné dotazy v této věci zodpoví místostarosta města Jiří Pimpara, tel.: 412 356 213. Na webových stránkách města je stále zveřejněn návrh nového Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 – 2026.

red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail