Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úřad řešil v loňském roce desítky veřejných zakázek

Elektronický nástroj E-ZAK byl vyvinut především pro zadavatele, kteří jsou při zadávání veřejných zakázek vázáni zákonnými postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Lze jej však s úspěchem využít také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Město Rumburk tento systém již nějakou dobu používá a výsledky jsou viditelné. Jednotlivé odbory městského úřadu vypracovaly tabulky s přehledem veřejných zakázek nad padesát tisíc korun bez DPH za rok 2016. Konkrétní vysoutěžené ceny přinesly několikamilionovou úsporu, což byl jeden z hlavních záměrů radnice.

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byla v roce 2016 prostřednictvím systému E-ZAK zadána pouze jedna veřejná zakázka malého rozsahu – Pečovatelská služba Rumburk pro rok 2017. Vedoucí Odboru životního prostředí, Odboru školství, kultury a tělovýchovy a Odboru Stavební úřad v roce 2016 neřešili přes tento systém žádnou zakázku.

Nejvíce veřejných zakázek, celkem pětatřicet, museli řešit na Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu v Rumburku. Největšími položkami ze seznamu jsou například akce: Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu, Zateplení budovy Základní školy Tyršova, Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů – letní stadion, Demolice kina Marx nebo Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi, včetně digitálního a povodňového plánu města Rumburk. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI, nám k danému tématu sdělila pár podrobností:

„E-ZAK je velký pomocník při zveřejňování veřejných zakázek. Informace se dostanou nejen k osloveným firmám, ale i velkému počtu dalších účastníků veřejné zakázky. Není výjimkou, že obdržíme například na stavební zakázky pět až osm nabídek od firem z regionu i z celé republiky. Ve většině případů je jediným kritériem cena veřejné zakázky, proto se většinou opravdu daří ceny stavebních prací, služeb i dodávek snižovat. Ale výběr dle nejnižší nabídkové ceny má i svá úskalí. Ne vždy nejlevnější znamená nejkvalitnější. Hodnotící komise v tomto případě důkladně kontrolují nabídky, zda opravdu obsahují reálné nabídkové ceny. Časově je příprava veřejné zakázky na E-ZAK z důvodu zpracování zadávací dokumentace náročnější, než takzvané poptávkové řízení, kdy stačí dodavatele oslovit a obratem je většinou k dispozici nabídka. Nutno zmínit skutečnost, že některé veřejné zakázky jsou financovány z dotačních zdrojů: Zimní stadion – OPŽP, Letní stadion – MŠMT, LVS a VIS – OPŽP. Tyto soutěže jsou administrativně náročné, neboť při respektování platné legislativy (ZZVZ) musíme dodržovat pravidla veřejných zakázek poskytovatele dotací.“

jap

 

 

 

Odbor MěÚ Rumburk

Peněžitá úspora

Procentuální úspora

Odbor majetkový

460 820 Kč

21,5 %

Odbor regionálního rozvoje a investic

8 193 078 Kč

14 % (roky 2016–2017)

Odbor vnitřních věcí

1 294 313 Kč

30 %

Odbor vnitřních věcí – IT oddělení

333 617 Kč

9,7 %

Odbor komunálních věcí

505 281 Kč

4 %

Celková úspora

10 787 109 Kč

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail