Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 28. 6. 2017 | Nezařazené

Morový sloup na Lužickém náměstí je v péči restaurátorů

 

V posledních dnech jste si mohli všimnout, že kolem středové části morového sloupu na Lužickém náměstí „vyrostlo“ lešení a to proto, že právě probíhá restaurování sloupu Nejsvětější Trojice se sochou Panny Marie (morový sloup). Poslední rozsáhlejší restaurátorský zásah na morovém sloupu byl proveden městem v letech 1995 – 1996. Město Rumburk dále zahájilo v roce 2016 restaurátorský záměr a to provedením volných kopií původních maleb na nerezový plech do vrcholové kaplice morového sloupu.

Morový sloup na základě posouzení oprávněné osoby, paní Jitky Musilové, vykazuje následující stav: povrch sochařské výzdoby a architektury je znečištěn povětrnostními vlivy a náletovou zelení – řasou, mechy a lišejníky. Pod stupni sloupu je rozvolněný betonový podklad. Novodobá železná ohrádka vykazuje stopy koroze. Prvky architektury jsou lokálně mechanicky poškozeny – zurážené rohy, části profilů. Na zlacených atributech se objevují stopy koroze. Spárování je lokálně narušené a uvolněné.

V lednu tohoto roku, byla podána žádost o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017, jejímž cílem bylo získat finance na restaurování celé kulturní památky – Etapa č. 1 a Etapa č. 2 (požadovaná výše dotace 604 233 Kč, vlastní zdroje města 258 957 Kč, celkové náklady 863 190 Kč, částky uvedené bez DPH). Bohužel této žádosti nebylo vyhověno.

V dubnu tohoto roku byla proto podána žádost o zařazení do programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 na akci Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice se sochou Panny Marie (morový sloup) v Rumburku – Etapa č. 1. Komise památkové péče Rady města Rumburk odsouhlasila zařazení této žádosti do 2. kola výše zmíněného programu a město tak získá žádaných 153 076,50 Kč (vlastní zdroje města 17 008,50 Kč, celkové náklady 170 085 Kč, částky uvedené bez DPH).

Etapa č. 1 restaurování středové části (kaplice) morového sloupu tedy zahrnuje: biocidní ošetření, umytí, čištění, odsolení, konsolidaci kamene, plastické doplnění chybějících částí, obnovu spárování, lokální barevné retuše, retuše zlacení na kovových atributech sochy, osazení malovaných desek do kaplice, včetně výroby trnů a obrtlíků, preventivní biocidní ošetření a hydrofobizaci. Je předpokládáno, že restaurátorské práce potrvají do konce srpna 2017.

V příštím roce bude opětovně podána žádost o dotaci v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018, jejímž cílem bude získání financí na Etapu č. 2, tedy na restaurování samostatně stojících soch na soklech, včetně novodobé železné ohrádky s obrubníky o celkových nákladech 602  700 Kč (částka uvedena bez DPH).

red

Tisk Tisk | E-mail E-mail