Klášterním kostelem sv. Vavřince v Rumburku bude znít latina

Tištěné noviny 10/2017 | 7. 7. 2017 | Nezařazené

Koncem května se v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku uskuteční ojedinělá mše svatá, při níž zazní latina. Pořádá se při příležitosti oslav 310 let barokní památky Lorety Rumburk. V sobotu 27. 5. od 17.00 hod. se bude sloužit latinská mše sv. v tradičním římském ritu (tzv. tridentská mše), kterou doprovodí gregoriánský chorál. Tato bohoslužba se svou podobou blíží mši svaté, jak se slavila v barokním období. Hlavní celebrant, R.D. Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti, děkanství Jablonec nad Nisou, bohoslužbu povede v latinském jazyce, kázání a čtení zazní v češtině. Během bohoslužby se kostelem sv. Vavřince z let 1683–1690 rozezní latinské ordinárium Missa VIII De Angelis v podání Vilémovského chrámového sboru pod vedením Markéty Englerové. Při bohoslužbě se použijí historická liturgická roucha ze sbírek Lorety, kterou do roku 1950 spravovali řeholníci z přilehlého kapucínského kláštera.

Klára Mágrová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/07/07/klasternim-kostelem-sv-vavrince-v-rumburku-bude-znit-latina/