Živá beseda z cyklu osudy

Tištěné noviny 10/2017 | 7. 7. 2017 | Nezařazené

SETKÁNÍ SE ZDENOU HADRBOLCOVOU

úterý 23. 5. 2017 | 18.00 hod. | kinosál DK Střelnice Rumburk

Populární herečka Zdena Hadrbolcová bude hostem obnoveného cyklu OSUDY, pořádaného rumburským muzeem ve spolupráci s Domem kultury Střelnice Rumburk. V živé besedě promluví o své herecké profesi, významných divadelních, filmových i televizních rolích, o literární a publicistické práci. Vzpomínat bude na Bohumila Hrabala, Divadlo S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou) či Divadlo na okraji. Vstupné je 40 Kč.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/07/07/ziva-beseda-z-cyklu-osudy/