Konec školního roku

Tištěné noviny 11/2017 | 26. 7. 2017 | Nezařazené

trida

Letošní školní rok se loučíme s naší milou paní učitelkou Janou Sieberovou a touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za školní léta, která věnovala našim dětem ve třídě 5. A v ZŠ Tyršova. Také bychom jí chtěli popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů v dalších letech. Budeme na vás, milá paní učitelko, s láskou vzpomínat.

za rodiče 5. A Šárka Lališová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/07/26/konec-skolniho-roku/