Pojďte s námi do pohádky… po dvacáté sedmé

Tištěné noviny 11/2017 | 26. 7. 2017 | Nezařazené

V neděli 21. 5. se uskutečnil další ročník turistického pochodu „Pojďte s námi do pohádky“. Akci pořádalo Sdružení rodičů a přátel DDM a DDM Rumburk za podpory Města Rumburk.

Protože počasí pohádkám opravdu přálo, sešlo se na startu téměř tisíc malých i velkých účastníků, kteří byli na trati dlouhé asi čtyři a půl kilometru očekáváni kouzelnými, strašidelnými a prapodivnými bytostmi z pohádkové říše. Děti na každé z osmnácti kontrol za sladkou odměnu plnily snadné i těžší úkoly, přemýšlely nad hádankami, projely se koňským povozem. V cíli si zaskákaly na trampolíně a skákacím hradě, projely se na kolotoči a jejich rodiče se zatím mohli občerstvit a trochu si odpočinout.

Na akci se podílelo téměř šedesát dobrovolníků, kterým patří náš velký dík.

Rovněž bychom rádi poděkovali všem sponzorům akce. Jejich seznam a fotografie z akce naleznete na stránkách www.ddmrumburk.cz. Děkujeme všem za přízeň a v roce 2018 se těšíme opět nashledanou.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/07/26/pojdte-s-nami-do-pohadky%e2%80%a6-po-dvacate-sedme/