Černí čápi v Českém Švýcarsku za sebou mají rekordní rok. Omezení pro turisty kvůli nim již skončilo

| 9. 8. 2017 | Nezařazené

Národní park České Švýcarsko – Ke konci července skončilo omezení vstupu do vybraných lokalit Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Omezení bylo proto, aby turisté nenarušovali vývoj mláďat, zvlášť chráněných druhů ptáků. Vedle výra velkého a sokola stěhovavého se této ochraně těšila také hnízdiště čápů černých, pro které byl letošní rok v řadě ohledů rekordní.

Celkem se v v širším regionu Českého Švýcarska podařilo v letošním roce prokázat hnízdění na šesti lokalitách. Na dalších nejméně čtyřech lokalitách se čápi černí pravidelně zdržovali, ale hnízdo se nepodařilo nalézt. Vyvedeno bylo dohromady nejméně 18 mláďat, z nichž 16 bylo okroužkováno, což je vyrovnání rekordu z roku 2012.

„Okroužkovaných mláďat mohlo být ještě víc, ale jedno hnízdo se bohužel podařilo dohledat až po vyhnízdění. V jeho okolí jsme pozorovali jedno mládě, ovšem skutečný počet mladých čápů z tohoto hnízda byl pravděpodobně vyšší,“ říká Pavel Benda, ornitolog a ředitel Správy NP České Švýcarsko.

V letošním roce byl zaznamenán také další čapí rekord. Páru hnízdícímu nedaleko Doubice se totiž podařilo zdárně vyvést pět mláďat, což je nejvyšší počet mláďat zaznamenaný v Českém Švýcarsku na jednom hnízdě. Jistou specialitou zdejších čápů je, že si svá hnízda většinou budují na skalních římsách. A právě ze skalního hnízda pochází také letošní rekordní snůška. V ostatních oblastech České republiky naopak převládají hnízda stromová.

Čáp černý patří k silně ohroženým ptačím druhům naší fauny. Také proto se Správa NP České Švýcarsko zapojila do evropského projektu značení čápů černých barevnými odečítacími kroužky. Pavel Benda k tomu na závěr dodává: „Díky tomuto projektu se podařilo lépe zmapovat tahové trasy a hnízdiště čápů pocházejících z našeho regionu, ale také zjistit, zda jsou čápi věrní svému hnízdišti či jakého věku se dožívají. Získané poznatky s úspěchem využíváme při plánování a realizaci opatření na ochranu tohoto nádherného ptačího druhu.“

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/08/09/cerni-capi-v-ceskem-svycarsku-za-sebou-maji-rekordni-rok-omezeni-pro-turisty-kvuli-nim-jiz-skoncilo/