Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

chalupova

Dne 23. 5. se v Domě kultury Střelnice Rumburk uskutečnila beseda z cyklu „Osudy“. Novou sérii vystoupení se zajímavými osobnostmi zahájila populární česká divadelní, filmová a televizní herečka Zdena Hadrbolcová, která s vitalitou a energií ovládla celé vystoupení a podmanila si rumburské publikum. V slunném květnovém podvečeru měli diváci příležitost slyšet vyprávění o hereččině dětství v pražských Holešovicích, nešťastných letech padesátých, kdy došlo z politických důvodů k uvěznění jejího otce, i herecké profesi a zajímavých osobnostech, které prošly životem této pozoruhodné umělkyně. Rumburští slyšeli neopakovatelné vyprávění a osobní postřehy o rozmanitých jménech z oblasti české kultury (namátkou Václav Lohniský, Vlasta Fabianová, Ludvík Aškenazy, Bohumil Hrabal, Vladimír Dlouhý či Petr Čtvrtníček). Zaznělo též několik ukázek z literární tvorby Zdeny Hadrbolcové. Jednalo se o velmi příjemné setkání, které díky elánu, charismatu i mimořádnému vzdělání pozvané umělkyně oslovilo rumburské obecenstvo.

Na měsíc červen (20. 6. v 18.00 hod.) je připravena další beseda z uvedeného cyklu, která se uskuteční v prostorách přednáškového sálu rumburské knihovny. Tentokrát s politickou vězeňkyní komunistického režimu Marií Chalupovou z Ústí nad Labem, která strávila v komunistických věznicích v padesátých letech více jak osm let svého života. Marie Chalupová se narodila v roce 1925 do selské rodiny. V době nacistické okupace se rodina zapojila do protinacistického odboje. Po skončení války pracovala jako učitelka v mateřské škole. Nesmířila se s nástupem komunistické totality v Československu a aktivně proti ní bojovala. V roce 1949 byla z politických důvodů zatčena a v následujícím roce odsouzena k patnácti letům vězení. Prošla věznicemi v České Lípě, Pardubicích i táborem v Želiezovcích na Slovensku. Podmínečně propuštěna byla po více jak osmi letech v roce 1957. Poté se přestěhovala do Ústí nad Labem, kde žije dodnes. Patří k výrazným osobnostem ústeckého regionu a je nositelkou osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. V chystané besedě zavzpomíná nejen na svou protikomunistickou činnost, ale i zatčení a dlouhý pobyt ve vězení. Připomene také zajímavé ženy, se kterými se během nuceného pobytu za mřížemi setkala (např. herečku Jiřinu Štěpničkovou). Pohovoří také o nelehkém návratu do tehdejší společnosti po svém podmínečném propuštění. Přijďte vyslechnout nevšední a vzácné pamětnické svědectví o krutosti totalitního režimu v podání charismatické a statečné ženy. Akci pořádá Muzeum Rumburk ve spolupráci se Spolkem přátel Rumburku. Všichni jsou srdečně zváni.

Daniel Bosák

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail