Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Problém s veřejnými toaletami v Rumburku

V rámci projektu „Já, občan“ jsme měli za úkol řešit nějaký veřejný problém. Vybrali jsme si veřejné toalety, protože si myslíme, že tento problém se týká nás všech. Z našich anket je jasně prokazatelné, že lidé v Rumburku opravdu chtějí veřejné toalety, ale zároveň neví, že na autobusové zastávce Bytex již pár let fungují.

Problém jsme řešili s radnicí, zejména s místostarostou Jiřím Pimparou, který nám oznámil, že město už problém řešilo dříve, ale vždy z něj sešlo, jednou kvůli neshodě a podruhé z estetických důvodů. Nynějším plánem je toalety vybudovat na Lužickém náměstí pod podloubím nebo pořídit samočisticí kabinky do doby dvou let.

Po vyjádření města se naše pozornost obrátila k zastávce u Bytexu. Panu provoznímu jsme nabídli, že na vlastní náklady vytvoříme informační cedule, plakáty a kartičky. Vystavení informačních cedulí jsme si domluvili s jedním maloobchodníkem a informačním centrem. Celkem dvě stovky informačních kartiček jsme rozdali po Rumburku začátkem května a od 28. 5. je také vylepen informační plakát na Třídě 9. května. Doufáme, že i tímto článkem se zvýší povědomí o tomto problému.

žáci 1. C
Gymnázium Rumburk

 


 

Tisk Tisk | E-mail E-mail