Červencová výročí města Rumburku

Tištěné noviny 14/2017 | 27. 11. 2017 | Nezařazené

• 315. výročí (20. 7. 1702) zakoupení knížecí apotéky od majitele panství Floriana z Lichtenštejna rumburským lékárníkem Johanem Christophem Schösigem (se vším vybavením, knihami a právy)

• 265. výročí (15. 7. 1752) udělení povolení k vyvážení plátna z Rumburku do Anglie podnikateli z Anglie G. Franklinovi knížetem Josefem Václavem z Lichtenštejna

• 260. výročí (3. 7. 1757) tažení vojsk Rumburkem, a to čtyř pruských regimentů směřujících na Löbau při ústupu po porážce u Kolína, druhý den pak tažení dalších tří regimentů s dělostřelectvem a pěti tisíci vozy s raněnými a nemocnými vojáky směřujících na Žitavu; soudobý kronikář zaznamenal, že když dospěli k Rumburku „ukládali své mrtvé do řady a do šiku“

• 260. výročí (20. 7. 1757) zaznamenání klášterního kronikáře (2. vpád Prusů): „slyšeli jsme v Rumburku střelbu, hřímání a rachot zbraní … velká část vojska se utábořila ve městě… Byli to zlí hosté. Pálili a ničili…“

• 245. výročí (20. 7. 1772) potvrzení dosavadních městských privilegií novým majitelem panství Franzem Josefem z Lichtenštejna

• 180. výročí (11. 7. 1837) udělení Krajským úřadem v Litoměřicích starému střeleckému bratrstvu právo používat nové jméno: c. k. Privilegovaná střelecká společnost

• 120. výročí (16. 7. 1897) vzniku podvýboru pro zřízení dílčí elektrické dráhy Rumburk – Varnsdorf, projekt vytlačil nástup automobilové dopravy

• 50. výročí (6. 7. 1967) úmrtí rumburského rodáka a hudebního skladatele Hermanna Fischera (* 4. 1. 1884)

Libuše Hlinková

Zdroj: kniha Rumburk – Město v českém Nizozemí, kniha Rumburská zastavení, oficiální web města Rumburk, Wikipedie

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/11/27/cervencova-vyroci-mesta-rumburku/