Hodina pohybu navíc – konec školního roku s nejedním překvapením

Tištěné noviny 14/2017 | 27. 11. 2017 | Nezařazené

sportovky

Od roku 2009 se Základní škola U Nemocnice, Rumburk systematicky věnuje pohybové přípravě nejmladších žáků, druhým rokem pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Každým rokem vzniknou dvě skupiny dětí, kde v první jsou pouze prvňáčci a ve druhé děti 2. až 4. ročníků. Každá skupina čítá přes 25 dětí, nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Děti na I. stupni, zařazené do projektu sportovních tříd pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Hodina pohybu navíc“, se každý týden ve středu, po dobu zhruba 60 minut, učí v blocích šesti kolektivním sportům pod vedením kvalifikovaných a hlavně zkušených trenérů. Jedná se o tyto sporty – házená, volejbal, basketbal, hokej, ragby + úpoly a fotbal. Garanty jednotlivých sportů na naší škole jsou Jan Šišulák (basketbal), Jiří Koutecký (ragby + úpoly), Jitka Andrlová (volejbal) a Martin Hamada (ostatních sporty). Martin Hamada vede ve škole skupinu prvňáčků, jeho kolegyně Jitka Andrlová skupinu starších dětí.

Je úžasné vidět pokroky při nácviku dovedností a pohybových schopností v jednotlivých sportech, ale přesto si ještě více ceníme nadšení, zápalu a rozzářených očí našich nejmenších, pokud je sportování baví. Cílem tohoto projektu je především vytvořit kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám obecně a jejich případné začlenění do sportovních kroužků nebo oddílů. Nám se daří plnit u drtivé většiny dětí cíle oba a velmi si toho ceníme.

Letošní „sportovní“ školní rok byl ukončen 21. června a na všechny zúčastněné čekalo při závěrečné hodině velké překvapení. Každý si mohl vyzkoušet úplně nové pomůcky, převážně míče, všech šesti kolektivních sportů, protože naše škola obdržela k tomuto projektu dárek v podobě čtyřiceti krásných certifikovaných míčů a dalších pomůcek od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dalším velkým překvapením byl účastnický diplom pro všechny děti s podpisy reprezentantů České republiky, zastupující již zmíněné kolektivní sporty (fotbal – Tomáš Rosický, hokej – Tomáš Plekanec, házená – Petr Štochl, volejbal – Jakub Janouch, basketbal – Jiří Welsch a ragby – Jan Macháček). Těmito dvěma dárky jsme se symbolicky 21. 6. rozloučili s uplynulým školním rokem a již se těšíme na ten další.

Závěrem si dovolím poděkovat nejenom všem, kteří se na vedení dětí podíleli, ale i vedení školy za maximální podporu projektu. Všem přeji krásné prázdniny plné pohybu.

Martin Hamada

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/11/27/hodina-pohybu-navic-konec-skolniho-roku-s-nejednim-prekvapenim/