Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tištěné noviny 05/2000

Řídící výbor hodnotil

9. 3. 2000 | 

autor: SV. V pátek 25. února proběhlo v Liberci 4. trilaterální kolo, ve …

První kroky Centra ohrožené mládeže

9. 3. 2000 | 

autor: RZ Od pátku 11. února se začíná rozjíždět aktivita Centra ohrožené mládeže …

rn0505

Městská knihovna pro nevidomé a těžce zrakově postižené…

9. 3. 2000 | 

autor: K. Candríková, ředitelka MěK Rumburk Městská knihovna Rumburk uzavřela s Knihovnou a …

Stručně z dění ve městě

9. 3. 2000 | 

autor: SV. V současné době probíhá přípra-va provizorního odstavného systému pro kamionovou dopravu; …

Upozornění žadatelům o státní sociální podporu

9. 3. 2000 | 

autor: Bc. Milena Šikýřová-Mestlová Dnem 1.4. 2000 nabývá účinnosti zákon č. 360/1999 Sb. …

Starosta navštívil místní podniky

9. 3. 2000 | 

autor: SV. Pan starosta Jan Sembdner navštívil v souvislosti se stávající situací v …

Peníze přichází po kapkách

9. 3. 2000 | 

autor: RZ V průběhu února získala Farní charita (FCH) Rumburk příspěvek na projekt …

Z valné hromady hasičů

9. 3. 2000 | 

autor: SV. V sobotu 26. února proběhla valná hromada SDH Rumburk, na které …

Jak dál s ekologií v našem městě?

9. 3. 2000 | 

autor: Ing. Vlastimil Mráz, úsek ŽP MěÚ Rumburk Protože se blíží konec vegetačního …

NOEMA v novém sídle

9. 3. 2000 | 

autor: SV. Domácí ošetřovatelská služba Noema se ze svého sídla v ul. 2. …

Instituce a orgány Evropské unie

9. 3. 2000 | 

autor: připravila SV. Evropský parlament je jediná mezinárodní instituce, jejíž členové jsou voleni …

Poděkování Městské policii Rumburk

9. 3. 2000 | 

autor: mjr. František Dvořák Poděkování od vedoucího Obvodního oddělení PČR mjr. Dvořáka uveřejňujeme …

Výkon státní správy v přenesené působnosti

9. 3. 2000 | 

autor: zpracované Mgr. Šukem Obec v přenesené působnosti plní úkoly na jednotlivých úsecích …

Program přeshraniční spolupráce – Fond malých projektů

9. 3. 2000 | 

autor: Ing. Milan Faltus Výzva k předkládání návrhů projektů Řídící výbor regionu Nisa …

Svaz nuceně nasazených informuje

9. 3. 2000 | 

autor: z materiálu SNN zpracovala SV. Jedním z hlavních úkolů Svazu nuceně nasazených …

K-centrum pro drogově závislé již v provozu

9. 3. 2000 | 

autor: z podkladů sl. Z. Malcherové zpracovala SV. Kontaktní a poradenské centrum pro …

Občanské sdružení ADRA v Rumburku

9. 3. 2000 | 

autor: T. Vítová Rumburské noviny již informovaly o sbírce dárků a balíčků pro …

Oznámení CK BEST BURK

9. 3. 2000 | 

autor: Jaroslav Havel V posledních dnech měsíce února obdrželo několik klientů CK BEST …

Co je VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM?

9. 3. 2000 | 

autor: Dr. Miloslava Sembdnerová, redakčně upraveno Vyšší odborné studium je prakticky zaměřené studium …

Noema – po sedmi letech v novém složení

9. 3. 2000 | 

autor: Ludmila Votavová My, zdravotní sestry z NOEMY – domácí ošetřovatelská péče, se …