Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jaroslav ŠERÝCH vystavuje v městské knihovně

Jaroslav ŠERÝCH se narodil 27. února 1928 v Havlíčkově Brodě. V letech 1950-1957 studoval na Akademii výtvarných umění u prof. V. Rady a V. Pukla. Zabývá se grafikou, malbou, ilustrací, plastikou a monumentální tvorbou. Jeho ilustrační tvorbě se dostalo ocenění doma i v zahraničí (Paříž, Brno, Bologna, Nejkrás-nější knihy roku 1970, 1976).

Ilustrace Jaroslava Šerých úzce souvisejí s jeho volnou grafickou a malířskou tvorbou. Významná role je v nich dána imaginací, obrácené víc k lidskému nitru než k rozmarné hře smyslů. Tak více napovídají, než rozvádějí, spíše staví před čtenáře otázky, než aby za něj dávaly odpověď. Zřejmě právě pro imaginační schopnost a pro umění nápovědi byly od začátku umělci zadávány k výtvarnému doprovodu především verše. Spojení ilustrace s principy volné tvorby Šerých nikdy neuplatňuje na úkor vztahu k literárnímu textu. I když třeba připomínají jeho obrazové kompozice, objeví čtenář literární inspiraci již při prvním čtení. Někdy výtvarně transponují třeba jediný verš, jindy již v barevné volbě předznamenávají charakter jednotlivých oddílů básnické sbírky nebo uplatní jako základní výrazový princip svár světla a tmy. V posledních letech rozšířil umělec svůj zájem o dětskou knihu, kde upoutávají zejména jeho ilustrace pohádek vzdálených východních kultur.

Výstava akademického malíře Jaroslava Šerých v Městské knihovně v Rumburku bude zahájena 6. května 1999 v 18.00 hodin vernisáží a potrvá do 5. června 1999. Přístupna bude v době výpůjčních hodin knihovny.

Tisk Tisk | E-mail E-mail