Kdo je zodpovědný za zdevastování veřejné zeleně?

Tištěné noviny 09/1999 | 6. 5. 1999 | Nezařazené

Vážená redakce, dovoluji si tímto článkem informovat občany města o tom, jakým způsobem byla zanedbána a zničena městská zeleň a kdo může za zničení zahradnictví v majetku města. Proto žádám, aby tento můj článek byl uveřejněn v RN.

V minulém čísle RN jsme se mohli dočíst o připravovaném výběrovém řízení na údržbu městské zeleně v Rumburku. Každý občan se může přesvědčit, v jakém stavu se zeleň nachází. Kdysi pravidelně rozkvetlé záhony dnes zejí prázdnotou, keře růží již zplaněly a betonové kontejnery na tzv. mobilní zeleň jsou schovávány do různých uliček, protože se na takovou ostudu již nedá dívat. Kdysi rozkvetlé podloubí na náměstí je prázdné, ale zase je to lepší než loňského roku, kdy v truhlících visely zmrzlé a shnilé muškáty ještě v tomto jarním období. Je s podivem, že firma UNILES, která se čtyři roky na devastaci zeleně ve městě podílela a pobírala za to nemalé finanční prostředky, vrací tuto činnost k řešení města společně se zdevastovaným, kdysi funkčním zahradnictvím na Pražské ulici. Za tento stav není zodpovědna jenom tato firma, ale především bývalí radní města (někteří i současní), kteří tuto firmu prosadili i přesto, že její projekt výběrová komise nevybrala jako nejlepší. Tady je potřeba se zeptat: kdo zaplatí deseti, možná statisícové škody na zahradnictví a na veřejné zeleni? Měla by tato skvělá firma, ale obávám se, že to budou opět a zase daňoví poplatníci. Ten, kdo zvítězí v připravovaném výběrovém řízení na údržbu zeleně v Rumburku, nebude mít v žádném případě lehkou pozici. V projektu, kde chybějí peníze, se dá špatně rekonstruovat a budovat. Městská zeleň totiž potřebuje generální opravu stejně tak, jako staré neudržované auto. Kolik tohle bude stát, dnes asi nikdo neví, a tak se pravděpodobně údržba zeleně opět zúží na sečení trávníků, což je pouze, jak říkají zemědělci, výroba sena. A jak má vypadat veřejná zeleň? Abychom to viděli, nemusíme chodit daleko. Stačí zajet do sousední Krásné Lípy nebo České Lípy a rozhlédnout se po městě.

Tímto článkem chci na tuto problematiku upozornit a chci apelovat na místní výběrovou komisi, aby při výběru firmy pro tuto činnost dala přednost odborným schopnostem před osobními zájmy některých radních, jako tomu bylo před čtyřmi roky.

Jan Honzík, zástupce firmy, která v roce 94 vyhrála výběrové řízení

Poznámka redakce A tady mě zaujala závěrečná věta, ve které pan Honzík uvádí: … aby při výběru firmy pro tuto činnost dala přednost odborným schopnostem před osobními zájmy některých radních, jako tomu bylo před čtyřmi roky. A tak mě napadlo, které radní má pan Honzík asi na mysli? Má pan Honzík důkazy o tom, když píše, že: Za tento stav není zodpovědna jenom tato firma, ale především bývalí radní města (někteří i současní), kteří tuto firmu prosadili i přesto, že její projekt výběrová komise nevybrala jako nejlepší. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení proběhlo v dubnu r. 1994, je jediným bývalým a zároveň současným radním, kterého mohl mít pan Honzík na mysli, současný starosta pan Jan Sembdner. Není to trochu rána vedle?

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/1999/05/06/kdo-je-zodpovedny-za-zdevastovani-verejne-zelene/