Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění pro další zájemce o turnaj družstev ve 13. Ročníku

13. ročník bude zahájen v říjnu 1999. V případě, že se do turnaje družstev přihlásí více než 20 družstev, lze tento turnaj rozšířit. Další zájemci musí však podat přihlášky do 31.5.1999, aby se případné rozšíření o více hodin v tělocvičně ZŠ ul. Tyršova mohlo projednat s ředitelem školy. Po tomto termínu na další zájemce již nelze brát zřetel. Přihlášená družstva musí být minimálně dvoučlenná (lepší tříčlenná), musí mít vlastní vybavení (pálky, síťku, míčky) a při zahájení turnaje se platí startovné, které je používáno na pronájem tělocvičny a ceny pro nejlepší družstva, jednotlivce a čtyřhry. Přihlášky lze podat na MěÚ v Rumburku – odborová organizace – k rukám p. Sabo nebo Doležala.

Tisk Tisk | E-mail E-mail