Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Desáté filipovské zahájení s M. Novenkem

Již po desáté bude rumburská kulturní a hudební sezóna zahájena v překrásném prostředí proslulé poutní baziliky Panny Marie ve Filipově. Byla nám ve správě bratrů saleziánů vždy dobrou hostitelkou, zaslouží si proto připomenout něco z její minulosti.

Kaple Panny Marie, Uzdravení nemocných, se na místě mariánského zázraku ze 13. 1. 1866 od roku 1870 budovala tři roky. Chrám Panny Marie, Pomocnice křesťanů, se stavěl v letech 1880-85. Nejpamátnějším byl rok šedesátého výročí zjevení (1926), kdy byla socha Matky Boží z „milostné kaple“ z bílého kararského mramoru korunována zlatou korunkou a chrám povýšen papežem Piem XI. na Basiliku Minor. Oslavy provázela hudba: mariánské Regina coeli, chvalozpěv Bože, chválíme Tebe a nově složená píseň filipovských poutníků. I další slavnost korunovace, tentokrát „chrámové“ sochy 16. 6. 1985 Otcem kardinálem Tomáškem, byla naplněna hudbou. Pražský svatojakubský sbor zpíval mši Antonína Dvořáka. Hudba zní v bazilice při liturgii a již deset let i při vybraných koncertech. Vyslechli jsme zde slavné Mozartovo i Verdiho Requiem, Pergolesiho Sabat Mater, věhlasné soubory Musica Bohemica, Musica Florea, Schola Gregoriana Pragensis a vynikající varhaníky – J. Tůmu, J. Pokornou, A. Bártu, J. Kalfuse a v roce 1991 i Michala Novenka. Tehdy ho ke koncertování pozvali členové rumburské hudební mládeže, kteří ho znali z pražských akcí jako milého společníka, muzikanta a duši většiny událostí. Za osm let ušel varhaník, skladatel, dirigent a pedagog Michal Novenko značný kus umělecké cesty. Dnes k nám přijíždí profesor pražské konzervatoře, vedoucí mezinárodních varhanních kurzů, interpret koncertující v Evropě i zámoří, který nahrál stovky skladeb a improvizací a zachytil zvuk více než devadesáti varhan.

Pro zahajovací koncert jubilejní sezóny 1999/2000 sestavil Michal Novenko zajímavý program. V Jaroslavem Tůmou započatém uvádění Mendelssohnových sonát pokračuje další č. 3 A dur. Zahraje také nejslavnější varhanní skladbu Toccatu a fugu d moll J. S. Bacha a pozoruhodné dílo jeho italského předchůdce Frescobaldiho ze sbírky Hudební květy – neobvykle se zpívaným hlasem. Hudba našeho století je zastoupena českými autory J. B. Foerstrem a B. Martinů – jeho jedinou varhanní skladbou Vigilií, nově rekonstruovanou interpretem. Nejsoudobější hudební výraz přináší vlastní Novenkova skladba na motivy tři sta let starého madrigalu C. Monteverdiho vyznačující se překvapivě moderní řečí konce 20. století. Michal Novenko bude hrát 13. září ve filipovské bazilice na varhany budyšínského varhanáře Hermanna Euleho, které zde byly instalovány v dubnu roku 1889. Věříme, že silná duchovní atmosféra tohoto chrámu i poutního místa příznivě poznamená, i v dnešní nelehké době, naše kulturní snažení, ve kterém nás pro tento koncert podpořila GE CAPITAL BANK a MUDr. Jan Lankaš.

Tisk Tisk | E-mail E-mail