Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomozte obětem zemětřesení

Farní charita v Rumburku zřídila v pobočce České spořitelny, a.s., v Rumburku účet pro příspěvky na pomoc obětem zemětřesení v Turecku. Své příspěvky můžete poukázat na účet:

35-4007452438/0800

nebo můžete hotovost složit přímo v České spořitelně v Rumburku. Tento účet je zaveden pouze dočasně a jeho výnos bude poukázán na centrální konto sv. Anežky v Praze. Peníze pak budou použity na nákup léků, zdravotního materiálu, mobilních nemocnic, transfúzních stanic, sanitek apod. přímo v Turecku. České katolické charitě v Praze se také podařilo kontaktovat ředitele turecké charity v Istanbulu Fr. Adriana Franchini, který vyjádřil poděkování za poskytnutou pomoc a zároveň všechny ujistil, že vzhledem k hrozícím epidemiím, chybějícím základním hygienickým podmínkám a enormnímu horku se turecká charita postará o zajištění okamžité distribuce pomoci obětem zemětřesení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail