Povedené Květy Rumburka

Tištěné noviny 15/1999 | 9. 9. 1999 | Nezařazené

Letošní výstava „Květy Rumburka“ se opravdu povedla. Bylo se na co dívat, nechyběly pomůcky pro zahrádkáře a kutily, odborná literatura a řada dalších zajímavostí. Nechyběli dokonce ani živí obyvatelé přírody, ptáčci, papoušci.

Za úspěch výstavy děkují pořadatelé – Český zahrádkářský svaz Dolní Křečany, sesterské organizaci ČZS U Nemocnice, firmě RATIO, H+M, majitelkám a majitelům zahradnictví, kteří mimo jiné předvedli roubované kaktusy a masožravé rostliny. Za hezkou expozici kaktusů patří obdiv p. Živnému, dále patří dík paní Ing. Sedlákové, stavebninám p. Falty, knihkupectví paní Dokoupilové a všem ostatním podnikům, podnikatelům a sponzorům, kteří pomohli výrobky, příspěvky a hlavně dobrou náladou a ochotou. Městskému úřadu děkujeme za převzetí záštity a nemenší dík patří paní Dostálové za zapůjčení místnosti.

Těšíme se na shledání v posledním roce tisíciletí a zatím vám přejeme do roku 2000 hodně zdraví a květů.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/1999/09/09/povedene-kvety-rumburka/