Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vesele do nového školního roku

Dva krásné, bezstarostné měsíce prázdnin definitivně končí. Před školáky a samozřejmě i před rodiči je nový školní rok, který bude končit zcela novým tisíciletím.

První písemné zprávy o školství v Rumburku pocházejí z dalekého středověku, z roku 1573. Takže zpráva všem školákům – z konce prázdnin si nic nedělejte, vždyť do školy se u nás chodí už plných 427 let. Prvním řídícím učitelem byl Petrus Zebicer. To, že Rumburským na škole a vzdělání dětí záleželo, je vidno z toho, že po dvou požárech 1744 a 1748, kdy školy lehly popelem, tehdejší starosta města Anton Salomon postavil z vlastních prostředků r. 1764 školu novou. Jak vypadala, těžko říci, ale žáčků – školáčků bylo dost a vyučování patrně nesmírně těžké. Vždyť roku 1828 bylo ve dvoutřídní škole 636 dětí. Nápomocná byla zimní škola v Aloisově, dnešní Jiříkovská ulice.

Konečně město přistoupilo ke stavbě lépe vyhovující školy a r. 1855 vyrostla nová, šestnáctitřídní škola. Roku 1856 byly zřízeny 3 třídy chlapecké a 3 dívčí nazývané „triviální škola“. Organizace se změnila, přibyly třídy, posléze i měšťanská škola. Založena byla druhá škola na Frankensteině, dnešní Krásnolipská ulice, další škola byla otevřena v Aloisově. Byla založena rovněž dvoutřídní evangelická škola, která byla otevřena r. 1872 a zrušena krátce po I. světové válce. S velkou slávou byla 4. října 1901 otevřena nově postavená škola (1900-1901) v Tyršově ulici. 1907-1909 bylo postaveno gymnázium, v té době uznávané za nejkrásnější budovu města a tou, myslím, zůstalo dodnes.

To vše byly školy německé. Teprve r. 1919 byla v Rumburku ustanovena rovněž česká škola se 2 třídami. V předválečné době první republiky byla česká škola (její oddělení) umístěna v budově nynější školy v Tyršově ulici. Jejím správcem, včetně mateřské školy, byl pan Jindřich Kocur. Ze středních škol byla velmi dobře ceněna tkalcovská řemeslnická škola z r. 1883.

Pro úplnost nutno dodat, že v době předválečné byla ve městě Česká okresní péče o mládež, která se za vedení pana Josefa Skopového pomáhala starat o chudé děti. Mnoho toho nebylo, leč i to málo, které pomohli opatřit finančními dary lidé z celé tehdejší republiky, přišlo vhod.

Všem školákům, od mateřských škol po slečny a pány nastávající maturanty, všemu učitelstvu a všem pracovníkům školství v nastávajícím roce mnoho zdaru a úspěchů přeje

- zb -

a celá redakce RN

Tisk Tisk | E-mail E-mail