Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z městského zastupitelstva

Ve čtvrtek 26. srpna se v sále Městské knihovny v Rumburku uskutečnilo 9. zasedání městského zastupitelstva. Jednání mělo na programu majetkové záležitosti, dohodu o narovnání a smlouvy s ní související se společností HARPEN ČR, s.r.o. (CZT), informace o přípravě projektu plynofikace města a z ekonomických záležitostí zazněla např. informace o plnění rozpočtu k 31. 7. 1999 a rozpočtové změny. Diskuse se rozvinula již v počátku projednávání majetkových záležitostí zejména při projednávání návrhu na zveřejnění prodeje tří pozemků v proluce u Mototechny. Zastupitelé zvažovali možnost, zda poskytnout pozemek pro výstavbu polyfunkčního objektu, a tím omezit možnosti parkování, či navrhnout změnu v územním plánu. Nakonec bylo rozhodnuto o odložení tohoto bodu jednání do příštího zasedání. Městské zastupitelstvo při projednávání dohody o narovnání, která byla uzavřena s firmou HARPEN ČR, s.r.o., vyslovilo poděkování za dobře odvedenou práci a pan starosta zvlášť poděkoval panu Švábovi za vedení jednání s firmou HARPEN. MZ jednomyslně dohodu o narovnání a s ní související smlouvy schválilo.

O dopise JUDr. Bízy, právního zástupce IPS, a.s., Praha informoval pan Šváb, který sdělil, že se IPS Praha na základě nerealizované akce domáhá cca 21 mil. Kč, ovšem město zastává jiný názor, a to, že k neplnění smlouvy došlo ze strany IPS. Z tohoto důvodu je více než pravděpodobné, že záležitost skončí soudním sporem, pro který již v současné době jsou shromažďovány materiály, které předáme JUDr. Foltýnové, která je naším právním zástupcem. Dále MZ vzalo na vědomí informaci o přípravě projektu plynofikace, která je náhradou projektu realizace kogeneračních jednotek v prostoru CZT. Pan Šváb podal informaci o tom, že město přihlásilo do Regionálního programu severozápadních Čech na rok 1999 (dotační titul v rámci státního rozpočtu) rekonstrukci technologické části plaveckého bazénu ve výši 8.569 tis. Kč. V rámci ekonomických záležitostí MZ schválilo navržené rozpočtové změny a nabytí finančního majetku – akcií SVS, a.s., Teplice ve výši 69 470 000,- Kč.

Tisk Tisk | E-mail E-mail