Vzpomínáme

Tištěné noviny 16/1999 | 23. 9. 1999 | Nezařazené

rn1608 Dne 28. září 1999 uplyne 5 smutných let ode dne, kdy nás náhle opustil pan Ladislav JÁNSKÝ. Nikdy nezapomeneme na jeho dobré srdce a veselou mysl. Stále vzpomíná manželka Věra, děti s rodinami a přátelé.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/1999/09/23/vzpominame-2/