Jak se nám žije v našem městě Rumburk

Tištěné noviny 18/1999 | 21. 10. 1999 | Nezařazené

Bydlíme v panelovém domě v ulici SNP 157/2 a 162/4 v Rumburku, který byl před 3 lety prodán městem firmě Gastro Schmidt, s.r.o. Od té doby nám začaly problémy a nyní to vrcholí.

Dnes je 4.10.1999 a v našem domě se netopí a ještě dlouho topit nebude. Majitel domu p. Schmidt ví celé letní období, že je nutná oprava rozvodů v našem domě, aby se mohlo začít topit, ale do dnešního dne tato oprava nebyla zadána žádné firmě. V domě je zima, bydlí zde rodiny s dětmi, staří občané, ale i 5 rodin neplatičů. Po telefonickém rozhovoru s jednatelkou společnosti G.S. nám bylo sděleno, že p. Schmidt zakázal, že topit se nebude, dokud se my nájemníci nevypořádáme s těmito neplatiči. Upozorňuji, že tento dům byl již koupen i s dluhy neplatičů, takže p. Schmidt již při koupi věděl, že tito nájemníci neplatí, a nás slušné lidi teď bude vydírat (za to, že pravidelně platíme nájemné) a nás chce trestat za tyto neplatiče. Jak je vidět, zde je všechno dovoleno. A naše vyhlídky jsou, že dále celý měsíc říjen budeme bez tepla. A co dál?

 

Vyjádření k článku pí Zikmundové Jaroslavy „Jak se nám žije v našem městě Rumburk“

Od května roku 1997 jsme majiteli domu SNP 157 a 162 v Rumburku. Ihned po zakoupení domu jsme zahájili soudní řízení s neplatiči, kteří bohužel do dnešního dne obývají naše byty a nestojí je to ani korunu. Tím, že jsme neprovedli opravu rozvodů topení a tedy nemohli uvést topení do provozu, jsme v žádném případě neporušili kupní smlouvu o dodávkách tepla – topný systém je provozován v závislosti na venkovní teplotě, která musí po dva dny po sobě jdoucí poklesnout pod + 13°C. Chtěli jsme tím pouze upozornit na následující „detail“. Majitelé domů nemají právo na vystěhování neplatičů, zatímco povinnost vůči nájemníkům (tedy i neplatícím) musí splňovat neodkladně. Tito neplatiči z domu SNP 157 a 162: Cíglerová L., Nováková L., Murányi P., Bogár P., Fryčová M., Sýkorová S. mohou sedět doma v teple, používat teplou i studenou vodu, své odpadky nosit do kontejneru, svítit si na chodbě, jezdit výtahem stejně jako ti, co řádně platí. Místo toho, abychom naše finanční prostředky použili na nezbytné opravy domu, dotujeme tyto neplatiče, soudy mají na vše dost času a možná rozhodnou o náhradním bytě pro neplatiče!

Na jednání (dne 5.10.1999) se nájemníci s majitelem panem Schmidtem dohodli na opravě topení a jeho zprovoznění. Nájemníci tedy budou spokojeni, že mají své teplo, ale my (pronajímatel) se ptáme stejně jako paní Jaroslava Zikmundová na naše vyhlídky a klademe si otázku: „A co dál?“

za Gastro Schmidt, s.r.o., pí Šepsová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/1999/10/21/jak-se-nam-zije-v-nasem-meste-rumburk/