Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přijďte se podívat do zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola v Rumburku vstupuje v letošním školním roce do roku jubilejního. V roce 1999 totiž uplynulo padesát let od okamžiku, kdy se v Rumburku začaly vzdělávat první zdravotní sestry.

Jsme moc rádi, že už jsou pryč ještě nedávné pochybnosti o další existenci školy a že do dalšího padesátiletí vstupujeme s novými perspektivami. Ve školním roce 2000/2001 nabízíme absolventům základních škol denní čtyřleté studium oboru „všeobecná sestra.“ Studium je zakončeno maturitní zkouškou. V tomto školním roce neotevřeme dvouletý studijní obor „ošetřovatelka“ a ani dálkové pětileté studium oboru „všeobecná sestra,“ ale případným zájemcům zprostředkujeme kontakt na jiné SZŠ. Ti absolventi základních škol, kteří se rozhodnou pro denní čtyřleté studium oboru „všeobecná“ sestra a mají studijní průměr do 1,5, se nepodrobují přijímacímu řízení. Dále přijímací zkoušky nevykonávají ti žáci, kteří mají studijní průměr do 2,0, ale musí mít předměty jazyk český a literatura, matematika a biologie hodnoceny známkou výbornou nebo chvalitebnou. Studium probíhá jak v klasických třídách, tak i v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. K dispozici jsou i jazykové učebny pro výuku německého a anglického jazyka, dále učebna výpočetní techniky a psychologie. Chloubou školy je společenská místnost – aula, ve které jsou pořádány všechny významné slavnostní akce. V budově školy je k dispozici školní kiosek s občerstvením, nápojový automat i automat telefonní. Studentům ze vzdálenějšího okolí nabízíme ubytování v příjemném prostředí domova mládeže. Součástí domova mládeže je i školní kuchyně, která za výhodné ceny poskytuje velmi kvalitní celodenní stravování.

Pokud se chcete blíže seznámit s možnostmi studia na Střední zdravotnické škole v Rumburku, nahlédnout do studijních plánů, zjistit další podrobnosti, které vás zajímají, navštivte ve dnech 15. – 16.11.1999 Burzu středních škol, která se koná ve Varnsdorfu a na které se bude naše škola prezentovat. Pokud chcete poznat prostředí naší školy, nahlédnout do tříd a učeben, popovídat si se studenty či vyučujícími, jste srdečně zváni na Týden otevřených dveří, který proběhne ve dnech 22. – 26.11.1999 v budově SZŠ a v domově mládeže.

Tisk Tisk | E-mail E-mail