Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na přímé otázky přímé odpovědi

Setkávám se stále častěji s dotazy, zda jsem pořád ještě přesvědčena o schopnostech nových představitelů města a jejich kompetentnosti město řídit. Odpověď zní ANO. Myslím si, že oba uvolnění městští radní a jeden neuvolněný za podpory dalších členů MR udělali již kus dobré práce pro město a tím pádem i pro nás. Ostatně o tom jste si mohli přečíst v posledním čísle RN v informaci pana Švába. Udělal se veliký kus práce. Dnes se jeví jako reálné i to, v co jsme snad už ani nedoufali. Je to plynofikace Horního Jindřichova a Dolních Křečan. Vzpomínám si, jak jsem celou noc nespala, když jsme zrušili původní rozhodnutí MZ o teplofikaci a 227 milionové půjčce na ni. Ti, kteří prosazovali původní záměr, nám hrozili, že město zůstane bez centrálního vytápění, že časová prodleva způsobí další prodražení stavby, že následně gigajoul bude pro obyvatele dražší. Strašily mne noční můry, co když jsem opravdu volila nesprávně?

Někdy je moc těžké rozhodovat, zvláště když člověk není v oboru znalý a expertízy odborníků se rozcházejí. Je velice nesnadné poznat, kdo nás informuje objektivně a kdo informace záměrně zkresluje. Dnes víme, že jsme rozhodli správně. Zatím máme cenu za 1 GJ nejmenší – patrně v celém okrese. Vyplatilo se věřit místním odborníkům a firmám. Máme centrální vytápění a nemusíme splácet 500 milionů. Právě zde však pramení další otázky. Máte pocit, že by si město raději mělo nějaký dluh udělat, aby se věci pohnuly rychleji dopředu. Poukazujete na Varnsdorf a Krásnou Lípu, kde prý je víc vidět, že se něco dělá. Myslím, že to je jen v jiném úhlu pohledu. U nás je pohlcovačem velkých investic několik let bazén. Jeho rekonstrukce by letos již měla skončit. Příští rok se tak uvolní peníze na další akce. Stavební odbor pracuje na jejich přípravě, jsou vypracovány projekty, s nimiž se město uchází o získání různých finančních grantů. Ty by nám velice pomohly a opět bychom se vyhnuli zadlužování. Pokud na granty nedosáhneme, asi si také peníze budeme muset půjčit.

Proč byl Rumburk letos bez koupaliště? Není to ostuda? Přidávám se k tomuto názoru, je. Nemělo dojít k tomu, aby koupaliště nebylo v provozu. Možná, že právě tady si město mělo prostředky sehnat. Kladete nejen mně otázky, zda si myslím, že je v pořádku, když se představitelé města chovají nemorálně, když jezdí vozem pod vlivem alkoholu, prosazují do funkcí své známé a přátele…

V tomto případě odpovídám: NENÍ. Jenomže já jsem se s ničím takovým nesetkala. Pokud tyto případy opravdu jsou, měli byste na ně upozornit. Vaše obavy, že policie proti funkcionářům nezakročí, jsou dle zkušeností odjinud, bohužel, opodstatněné. Ale přesto, pokud jste to nevyzkoušeli, nelze tvrdit, že naše policie je úplatná. O tom, že by kdosi dosadil na nějaké místo svého „koně“, zatím nevím. Pokud bych se s podobnou snahou setkala, budu protestovat. Věřím, že nebudu sama.

Vím, že každému, kdo se dostane do nějaké důležité funkce, se časem přihodí, že ztratí kontakt s lidmi, že mu stoupne do hlavy vlastní důležitost, a pokud nemá vedle sebe partnera, který ho vhodným způsobem postaví zpět na zem, může docela zblbnout. Máme mladé, schopné a šikovné představitele města, nedovolme jim, aby propadli sebeuspokojení, samolibosti a aby ztratili schopnost naslouchat a včas se vrátit na zem do reality.

Tisk Tisk | E-mail E-mail