Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Můj manžel se již před třemi lety odstěhoval a v bytě, který máme společně pronajatý od města, si nenechal žádné věci. Vím, že nyní bydlí u svého bratra v Praze, k trvalému pobytu je však stále přihlášen v uvedeném bytě, který nyní obývám s našimi dětmi a se svým novým přítelem. Je možné nějakým způsobem zrušit jeho trvalý pobyt? A jak to je s nájmem bytu? Pokud se manžel bude domáhat vstupu do bytu, musím mu ho umožnit?

Tím, že se Váš manžel před třemi lety odstěhoval a (jak uvádíte) v bytě si nenechal žádné své věci, dal podle mého názoru zřejmě najevo, že míní trvale opustit společnou domácnost. V ustanovení § 707 odst. 1 občanského zákoníku je uvedeno, že zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem bytu pozůstalý manžel, přičemž podle § 708 občanského zákoníku toto ustanovení platí i v případě, že nájemce opustí trvale společnou domácnost. Takovéto trvalé opuštění společné domácnosti však musí být ze svobodné vůle, uvážené a zřetelné.

Lze tedy konstatovat, že trvalým opuštěním společné domácnosti Vaším manželem, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, před třemi roky zanikl Váš společný nájem bytu manžely a výlučným nájemcem bytu jste se stala Vy. Jestliže by se Váš manžel nyní chtěl do bytu vrátit, nemá na to právo. Vy mu tedy vstup do bytu nemusíte, ale můžete dovolit. Pokud by do bytu vnikl za použití násilí, dopustil by se dle mého názoru trestného činu porušování domovní svobody. Dá se předpokládat, že by za této situace tvrdil, že společnou domácnost neopustil trvale, pak ovšem bude na Vás, abyste dokázala opak.

Nemusíte se bát toho, že je Váš manžel stále ve Vašem bytě přihlášen k trvalému pobytu, protože takovéto přihlášení má pouze evidenční charakter a nemá vliv na nájemní vztahy. Příslušný správní orgán však nemůže záznam o jeho trvalém pobytu zrušit. Mohl by tak učinit pouze v případě, že by Váš manžel zemřel, trvale opustil republiku nebo pokud by byl k trvalému pobytu přihlášen na základě neplatného, padělaného nebo vědomě pozměněného dokladu. V každém případě se Váš manžel zřejmě dopouští přestupku, protože změnu trvalého pobytu by měl hlásit do 3 pracovních dnů po ubytování.

Tisk Tisk | E-mail E-mail