Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Senioři seniorům

autor: Libuše Sokolová

Bydlím již pátý rok v Domě s pečovatelskou službou v Podhájí. Většina z nás jsou pamětníci blížící se věkem spíše k sedmdesátce či osmdesátce. A samozřejmě s věkem vzrůstá invalidita a různé nemoci stáří, které znemožňují chůzi nebo ji omezují. Pro některé obyvatele je obtížné dostat se i na zastávku autobusu. Ale přesto je v nás touha pobavit se, zasmát se a v kolektivu si popovídat, zavzpomínat.

A tak se několik mužů a žen dohodlo, že udělají pro ostatní zábavné odpoledne s hudbou, zpěvem, veselým vyprávěním a malým pohoštěním z dobrovolných příspěvků. Nežli se vůbec sešly nějaké peníze, upekla každá z těchto žen nějaké cukroví nebo koláč, připravily jednohubky a podobné dobroty. To bylo v měsíci březnu na přivítání jara, neboť: „I každá babička stará, je veselejší z jara…“

Druhá zábava byla uspořádána k 30. dubnu a třetí v květnu na oslavu Svátku matek, kdy každá žena, kromě pohoštění, byla obdarována kytičkou. V programu vystoupily i Světlušky ze střediska Junáka v Rumburku pod vedením oddílové vedoucí sestry Laštůvkové s recitací, hudbou a zpěvem. V suterénu našeho domu byla upravena jedna místnost, takže i ti nájemníci, kteří mají problémy s chůzí, se mohou zúčastňovat. Tato zábavná odpoledne mají dobrý ohlas. Připravuje se vždy něco nového, co by lidi zaujalo. Zatím se to daří, a tak nás hřeje pocit, že jsme pro naše spolubydlící udělali dobrý skutek. Součástí těchto zábavných setkání je pravidelně i projednávání připomínek nájemníků.

Upřímné poděkování patří všem dobrým lidem, kteří nám finančně přispěli, aby se tato zábavná odpoledne mohla uskutečnit, a rovněž kolektivu sester a pečovatelek za jejich pochopení a pomoc. Na měsíc červen se již připravuje další program a na září plánujeme zájezd do Teplic.

Tisk Tisk | E-mail E-mail