Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Návštěva ve Speciálně pedagogickém centru

autor: PaedDr. J. Veselá, speciální pedagožka SPC

Dne 15. května navštívila Speciálně pedagogické centrum při Zvláštní škole v Rumburku skupina studentů sociálně pedagogického oboru Evangelische Hochschule z Drážďan v doprovodu svého profesora Ulfa Liedkeho. Prohlédli si prostory centra i mateřské školy v Podhájí a zhlédli cvičení na terapeutických míčích a společný program předškolních dětí. Při kávě a čaji měli možnost hovořit s pracovnicemi centra. Zajímali se o chod zařízení, poskytované terapie, o počet klientů, formy činnosti apod. Poté následovala prohlídka zvláštní školy a hospitace v první a pomocné třídě. Po zhlédnutí video ukázky zachycující terapie, které nebylo možné ukázat „na živo“, byl prostor pro besedu s ředitelem Zvláštní školy a SPC Mgr. Vl. Šamšou. Celá návštěva byla zakončena obědem v jídelně ZŠ U Nemocnice. Rádi bychom poděkovali vedoucí kuchyně paní Buřilové i kolektivu zaměstnanců, kteří byli velmi vstřícní, a přispěli tak ke zdaru celé akce.

Tisk Tisk | E-mail E-mail