Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ze 47. schůze městské rady

autor: SV.

Ve čtvrtek 1. června proběhla 47. schůze městské rady a stěžejním bodem jejího jednání byl návrh rozpočtu města pro rok 2000. Na městském zastupitelstvu 3. února bylo schváleno rozpočtové provizorium, které bylo koncipováno jako rozpočet proto, aby nedošlo k prodlení nebo zastavení plánovaných investičních akcí. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu vychází s přebytkem, což je důsledek toho, že k realizaci investičních akcí dochází až nyní.

Do návrhu rozpočtu města se také promítne dotace z okresního rozpočtu ve výši 1,5 mil. Kč na projekt průmyslové zóny, 100 tis. Kč je určeno na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje, navýšeny byly také prostředky na vnitřní správu (jedná se zejména o HW a SW vybavení). Negativní dopad vůči návrhu rozpočtu má půjčka spol. TEPLO Rumburk, která je sice splatná do konce roku 2000, ale tento předpoklad se jeví jako nereálný, a proto je tato položka vedena pouze na výdajové straně.

V návrhu rozpočtu je patrné také velké zatížení vyplývající z investičních akcí, jako např. průmyslová zóna, plynofikace okrajových částí města, rekonstrukce přírodní retenční nádrže koupaliště, projektové dokumentace rybníku Racek, kanalizace na hřbitově, veřejného osvětlení, komunikací, chodníků, části Dobrovského náměstí, autobusové zastávky u Bytexu, ale i ostatních malých zastávek, zpracování studie na rekonstrukci Lužického náměstí a dvou dalších parkovacích ploch atd.

Vzhledem k doporučení komerčního auditu za rok 1999 na odstranění závad navrhla městská rada předložit na jednání městského zastupitelstva materiál o odpisu některých nedobytných pohledávek, např. po bývalém Bytovém podniku. MR se také zabývala výběrovým řízením na realizaci kanalizace v Sukově ulici (za cca 700 tis. Kč), přičemž tuto zakázku vyhrála firma RBK, a.s.

Tisk Tisk | E-mail E-mail