Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Objednala jsem si u stavební firmy opravu střechy. Udivilo mě, že se mnou tato firma nechce sepsat žádnou smlouvu, protože prý nic takového nepotřebuje. Měla bych na písemné smlouvě trvat?

Pokud stavební firma písemnou smlouvu nepotřebuje, je to zřejmě jejich věc. V tomto případě by se jednalo o smlouvu o opravě a úpravě věci podle § 652 a následujících občanského zákoníku, která je v podstatě zvláštním druhem smlouvy o dílo, a proto se také, pokud ve výše uvedených ustanoveních není jiná úprava, řídí obecnými ustanoveními smlouvy o dílo, tj. § 652 a následujícími občanského zákoníku. Vám bych však rozhodně doporučovala trvat buď na písemné formě výše uvedené smlouvy, nebo alespoň na písemném potvrzení o převzetí objednávky, které je podle § 632 občanského zákoníku zhotovitel povinen vydat, pokud nedojde ke zhotovení díla resp. opravě věci na počkání. Toto potvrzení by mělo obsahovat označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost, cenu za provedení a dobu jeho zhotovení. Písemný doklad o prováděném díle je pro Vás důležitý zejména v případě, že by došlo k nějakému sporu, např. ohledně ceny díla či nějaké vady díla.

V manželství máme již delší dobu problémy, zejména pokud jde o řešení finančních otázek. Nyní jsem se náhodou dozvěděla, že si manžel před měsícem půjčil od známého částku 200.000,- Kč, přičemž uzavřel písemnou smlouvu o půjčce. Je pravda, že pokud tuto půjčku nebude splácet, budu ji muset zaplatit já?

Podstatné bude to, zda se výše uvedený závazek stal součástí Vašeho společného jmění. Podle § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku společné jmění manželů tvoří také závazky, které některému z manželů společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle toho, co jste uvedla, je zřejmé, že manžel k uzavření výše uvedené smlouvy o půjčce neměl Váš souhlas. Pokud by byl splněn také druhý předpoklad, resp. to, že se jedná o závazek přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, přičemž výše částky tomu spíše nasvědčuje, nebyl by součástí společného jmění a Vy byste v tomto směru nebyla povinna k žádnému plnění.

Tisk Tisk | E-mail E-mail