Přednášky o Evropské unii

Tištěné noviny 21/2000 | 30. 11. 2000 | Nezařazené

autor: rd

Akademie J.A. Komenského Ústí nad Labem a Regionální informační středisko Ústí nad Labem ve spolupráci s Domem kultury Rumburk Vás zvou na přednášky o Evropské unii. Přednáška „Systém organizace EU – vývoj, současný stav, trendy“ se uskuteční dne 6. prosince 2000 v Domě kultury v Rumburku od 16.00 hodin. Druhá přednáška „Příprava vstupu České republiky do EU – současný stav, termíny, problémy“ se koná dne 9. prosince 2000 v Regionálním evropském informačním středisku v Ústí nad Labem. Pro zájemce bude připraven zdarma autobus, který zajistí cestu z Rumburku do Ústí nad Labem a zpět. Odjezd je 9.12.2000 v 8.00 hodin od DK v Rumburku, předpokládaný návrat je kolem 16.00 hodiny. Pro zájemce jsou přednášky i cesta zdarma.

Bližší informace a přihlášení k účasti na přednáškách (je nutno se k účasti na přednáškách přihlásit) získáte v Akademii J.A. Komenského Děčín, tel.: 0412/53 21 92 nebo v Domě kultury Rumburk, tel.: 0413/33 21 58.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2000/11/30/prednasky-o-evropske-unii/