Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Jakými formami uplatňuje Evropská unie svoji společnou zahraniční a bezpečnostní politiku?
V oblastech, kde má Unie důležité společné zájmy, uskutečňuje tzv. společné strategie. Znamená to vymezení cílů, doby trvání a prostředků, které Unie a členské státy dají k dispozici. Tyto společné strategie prosazují státy EU na mezinárodních konferencích a v mezinárodních organizacích, ale i v rámci dvoustranných vztahů k určitým zemím. Dalším nástrojem jsou tzv. společné akce, jež slouží k řešení specifických situací, při nichž se operační akce považuje za žádoucí. Příkladem jsou akce v bývalé Jugoslávii či podpora mírového procesu na Blízkém východě. Třetí formou jsou tzv. společné postoje, jež vymezují přístup ke konkrétní záležitosti geografické nebo tematické povahy. Zaujímáním společných postojů Unie reaguje na politický vývoj v jiných zemích, na otázky lidských práv či na mezinárodní konflikty.

K čemu slouží Západoevropská unie?
Západoevropská unie (ZEU) je obrannou organizací, která byla založena v roce 1954. Jejími členy jsou Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Velká Británie. Tyto státy se zavázaly ke vzájemné pomoci v případě vojenského napadení a k udržování míru a bezpečnosti v Evropě. Dlouhou dobu existovala ZEU ve stínu Severoatlantické aliance (NATO). Roli ZEU, která zřejmě na konci roku 2002 zanikne, postupně přebírá celá Unie a zvyšuje se význam Evropské bezpečnostní a obranné identity (ESDI). Přidruženým členem ZEU je i Česká republika.

Tisk Tisk | E-mail E-mail