Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Jak jsou upraveny vztahy Evropské unie s okolním světem?
Zvláštní charakter mají vztahy se státy ze Středomoří. Dohodu o spolupráci uzavřela Unie s Alžírskem, Marokem, Tuniskem, Egyptem, Jordánskem, Libanonem a Sýrií. Její součástí jsou jednostranné preference zmíněným státům, např. bezcelní přístup na trh Unie. Kypr a Malta mají s Unií podepsány dohody o přidružení. Takovou dohodu podepsalo i Turecko, se kterým EU navíc vytvořila celní unii. Do roku 2010 má být vytvořena Středozemní zóna volného obchodu. Smluvně upraveny jsou také vztahy se zeměmi Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (tzv. státy AKT), jež se opírají o dohody z Lomé (Togo). Státy AKT mohou využívat celních preferencí a rozvojové pomoci. S vyspělými průmyslovými zeměmi (USA, Japonsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland) udržuje Unie obchodní vztahy na bázi doložky nejvyšších výhod. Pokud jde speciálně o Spojené státy, i přes určité rozpory v zemědělské politice usilují EU a USA o vytvoření transatlantického společenství. Velmi těsné vazby (na základě dohod o přidružení) má Unie se zeměmi střední a východní Evropy.

Jaké kroky podnikla Česká republika ke svému začlenění do Evropské unie?
Česká republika zatím členem EU není. O sbližování s Unií (respektive s tehdejším ES) se začalo uvažovat záhy po listopadu 1989. Již v prosinci 1991 podepsala tehdejší ČSFR s Evropským společenstvím Asociační dohodu neboli dohodu o přidružení (oficiální název zní Evropská dohoda o přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropským společenstvím a jejich členskými státy na straně druhé). Ta jasně stanovila, že cílem přidružení je členství ve sjednocené Evropě. Nestihla ovšem projít ratifikačním procesem v zemích Společenství do doby zániku Československa. Znovu (již jako samostatný stát) podepsala ČR Evropskou dohodu 4. října 1993. Evropský parlament dohodu schválil již 27. října 1993 a 8. prosince 1993 tak učinil i parlament český. Poté ji schválily parlamenty zemí EU a dne 1. února 1995 vešla Evropská dohoda v platnost. O vstup do Unie ČR oficiálně požádala 23. ledna 1996.

Tisk Tisk | E-mail E-mail