Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Peníze pro prevenci kriminality přiděleny

autor: Mgr. Gabriela Bártíková

Dne 15. května 2001 se na pozvání Ministerstva vnitra ČR sešli zástupci 19 nových měst, kteří realizují v letošním roce program prevence kriminality na místní úrovni. Hlavním cílem tohoto programu, na který je od roku 1996 každoročně poskytována účelová dotace ze státního rozpočtu, je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečnosti občanů a začlenění prevence kriminality do generelu rozvoje obcí.

Po přistoupení těchto nových měst do programu se zvýšil celkový    počet zapojených měst již na 84. Podstatou součinnostního řešení prevence kriminality na místní  úrovni je cílené propojení preventivních aktivit veřejné správy, Policie ČR, nestátních a soukromých subjektů i občanů samotných při realizaci aktivit za účelem snižování trestné činnosti.

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil 27. března 2001 397 z 547 posuzovaných projektů. Schválená dotace na tyto projekty činí 42.160.000 Kč.

Bylo podpořeno:

  • 242 projektů z oblasti sociální prevence částkou 15.448.000 Kč;
  • 63 projektů situační prevence  částkou 21.040.000 Kč;
  • 40 projektů z oblasti „informování občanů“ částkou 3.222.000 Kč;
  • 52 projektů tzv. obligatorní projekty pro nová města (vybavení 19 manažerů výpočetní technikou, vybavení OŘ PČR výpočetní technikou, dotace na provedení sociologického šetření vnímání pocitu bezpečí občanů) částkou 2.450.000 Kč.

Pozn. redaktorky:
Město Rumburk požadovalo finance ve výši 1 mil. 94 tis. Kč na pokračování těchto projektů: III. etapa kamerového systému, II. etapa budování dětských sportovních plácků, projekt Žijeme spolu a dále Právo na každý den – Streetlaw. Dotace pro naše město byla schválena ve výši 473 tis. Kč.

SV.

Tisk Tisk | E-mail E-mail