Prosíme všechny občany o pomoc při pátrání

Tištěné noviny 10/2001 | 24. 5. 2001 | Nezařazené

Prosíme všechny občany o pomoc při pátrání

 

autor: pracovnice muzeaKdyž byly druhého května osázeny záhony kolem pomníku na místě popraviště za rumburským hřbitovem 80 malými zimostrázy, jako by místo získalo novou a důstojnou tvář. Dlouho jsme v muzeu diskutovali, zda v novinách na tuto skutečnost upozornit před oslavami, aby bylo toto pietní místo označeno např. za cíl příjemné nedělní vycházky. Zároveň jsme tehdy chtěli vyzvednout pomoc čtyř žáků 7. třídy ZŠ Tyršova ul. – Heleny Chmelařové, Dominiky Zobačové, Jiřího Kučery a Jiřího Šímy, kteří zimostrázy vysadili a podíleli se na úpravě místa, včetně sběru odpadků. Měli jsme obavu, že by zpráva tohoto typu byla přímo návodem a zimostráz by na místě nevydržel. Avšak stalo se i bez uveřejnění a neznámý pachatel záhony zcela vyplenil. V pondělí 14. května bylo shledáno, že zůstalo pouze 16 keříků. Abychom ukázali, že nám není lhostejné, že zimostráz zmizel, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Nehledě k tomu, že příkladná práce studentů přišla vniveč, že celé to shánění a zařizování financí i samotného zimostrázu bylo zbytečné, je od pachatele nehorázné, že tak učinil, navíc týden před oslavami vzpoury, jaké naše město v nejbližších letech nezažije. Na místě popravy proběhne pietní akt za účasti hojného počtu členů Klubu vojenské historie. Bylo nanejvýš žádoucí, aby úprava památníku nebudila dojem, že někteří místní opravdu nevědí, proč se starat o staré pomníky.

Prosíme všechny občany, kteří si všimli něčeho podezřelého, ať již osob nebo vozu v místě památníku, a to ve dnech 11. – 13.5.2001, aby se ozvali buď na pracoviště Policie ČR v Rumburku, nebo přímo do muzea. Určitě by nebylo náhodou, že by někdo osadil živý plůtek z cca 60 zimostrázů právě o tomto inkriminovaném víkendu. Přiznejme si, že vidíme často svým sousedům „pod pokličku“. Nechápejme tuto výzvu jako návod na udávání, ale jako snahu, aby nezvítězilo chytračení, vandalství a obohacování se na cizí  účet. Předem děkujeme za sebemenší stopu. Na závěr bych chtěla poděkovat jak jmenovaným studentům, kteří velmi ochotně pracovali s plným nasazením, tak také prap. Michalu Ryšavému za jeho profesionální a lidský přístup při sepisování protokolů.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/05/24/prosime-vsechny-obcany-o-pomoc-pri-patrani/