Dům dětí a mládeže Rumburk

Tištěné noviny 15/2001 | 13. 9. 2001 | Nezařazené

autor: rd

nabízí pro školní rok 2001/2002 ještě volná místa v těchto kroužcích:

Keramika Po 15.00 hod. od 3. tř. Švábová
Keramika Út 16.00 hod. od 1. tř. Dieneltová
Keramika St 15.00 hod. od 5. tř. Švábová
Keramika St 16.30 hod. Švábová
Keramika Čt 14.00 hod. od 1. tř. Řeháková
Keramika Čt 16.00 hod. dospělí Švábová

 

Výtvarný kroužek Út 14.00 hod. od MŠ Dieneltová
Výtvarný kroužek Út 14.45 hod. od 1. tř. Dieneltová
Dovedné ruce Čt 15.00 hod. od 3. tř. Švábová
Správná dívka St 16.00 hod. od 4. tř. Řeháková
Vaření Út 15.00 hod. od 1. tř. Honců
Náramky přátelství 15.00 hod. od 4. tř. Hackerová
Náramky přátelství 16.00 hod. pokročilí Hackerová

 

Sboreček Sluníčko Út 13.00 hod. od MŠ Horčičková
Hra na flétnu Čt 14.00 hod. od 5 let Dieneltová
Hra na flétnu Čt 15.00 hod. pokročilí Dieneltová
Hra na flétnu Čt 16.00 hod. pokročilí Dieneltová
Hra na flétnu Čt 17.00 hod. pokročilí Dieneltová
Kytara St 15.00 hod. od 4. tř. Hackerová
Kytara St 16.00 hod. pokročilí Hackerová
Dětské a mládež. kapely

dle zájmu po dohodě

Hackerová

 

Country tance Čt 16.00 hod. od 5 let Hackerová
Country tance Čt 15.00 hod. pokročilí Hackerová
Country tance Čt 17.00 hod. mládež, dosp. Hackerová

 

Zábavná školička Út 8.30-11.30 hod. od 3 let Řeháková, Švábová, Horčičková
Zábavná školička Čt 8.30-11.30 hod. od 3 let Řeháková, Švábová, Horčičková
Romská školička 9.00-11.30 hod. od 5 let dle zájmu

 

Pohybová příprav. St 16.00 hod. od 3 let Dieneltová
Sportovní příp. St 15.00 hod. od 1. tř. Dieneltová
Gymnastika-pohyb. Po 14.00 hod. od 1. tř. Dieneltová
Gymnastika-pohyb. Po 15.00 hod. od 4. tř. Dieneltová
Gymnastika-aerobic Po 16.00 hod. od 6. tř. Dieneltová
Cv. mam. s dětmi St 9.30 hod. od 3 let Dieneltová
Calanetika Út 9.00 hod. ženy Dieneltová
Zdrav. cvičení Čt 19.00 hod. dospělí Winterová
Jóga pro děti Po 17.00 hod. od 5. tř. Winterová
Jóga pro dospělé Po 19.00 hod. dospělí Ráž
Posilovna Po-Pá 8-18.00 hod. od 15 let dle dohody
Judo Čt 17.00 hod. od 1. tř. Koutecký
Aikido Út 16.00 hod. od 1. tř. Radiměřský
Karate St 17.30 hod. od 1. tř. Havlíček
Stolní tenis 15.00 hod. od 5. tř. Dieneltová
Basketbal Út, Pá 16.00 hod. 3.-4. tř. dívky Nedvídková

 

Malá doktorka Čt 15.30 hod. od 3. tř. Urinová
Filatelie Út 15.30 hod. od 3. tř. Dokoupil
Rybářský Po 15.00 hod. začátečníci Fiala
Rybářský Po 15.30 hod. pokročilí Falta
Turistický Čt 14.00 hod. od 3. tř. Hackerová
Indiánský Čt 16.00 hod. od 3. tř. Kaloušová

 

Výpočetní technika Po 14.00 hod. od 2. tř. Řeháková
Výpočetní technika Po 15.00 hod. pokročilí Řeháková
Výpočetní technika Po 16.00 hod. pokročilí Řeháková
Výpočetní technika St 15.00 hod. pokročilí Řeháková
Želez. modelář Po 15.30 hod. od 4. tř. Zadek
Letecký modelář Po 15.30 hod. od 4. tř. Skurčák

Zájmové útvary zahájí svoji činnost v týdnu od 24.9.2001. Školička pro malé děti bude zahájena v úterý 2.10.2001. Veškeré informace získáte v DDM, č. tel. 33 24 36. Na vaše děti se těší pracovníci DDM.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/09/13/dum-deti-a-mladeze-rumburk-4/